Laborantuddannelsen

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde SU berettiget Erhvervsuddannelser 2 år Gymnasiel Professionshøjskolen Metropol
Erhvervsakademi Sjælland
CPH Business - Laboratorie og Miljø
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
University College Nordjylland
By København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Erhvervsuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Professionshøjskolen Metropol
Erhvervsakademi Sjælland
CPH Business - Laboratorie og Miljø
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
University College Nordjylland
Laborantuddannelsen

Når du drikker et glas mælk, spiser en yoghurt, tænder for din computer, bruger sololie eller maler en væg - så bruger du produkter, som på et eller andet tidspunkt er undersøgt af en laborant. Du kan nemlig ikke finde mange ting i din hverdag, som ikke først har været igennem en grundig analyse i et laboratorium.


Og behovet for grundig test og kontrol af produkter, råvarer, færdigvarer, levnedsmidler med mere vokser. Det er en tendens der vil fortsætte.


Mange af de områder laboranten beskæftiger sig med står højt på dagsordenen både i medierne og hos offentligheden. Tænk bare på salmonella, DNA analyser og genteknologi.


Med en laborantuddannelse får du derfor mulighed for at finde beskæftigelse i et arbejdsområde, der er i stærk udvikling med spændende og vedkommende laboratorieopgaver i såvel virksomheder som offentlige institutioner. Fælles for alle job er, at din faglige indsats ofte vil være helt afgørende for at få en løsning på et højt kvalitetsniveau.


Ved at uddanne dig til laborant, får du indblik i den fantastiske verden, der udfolder sig under mikroskopets linse. Og du vil opdage, at denne verden slet ikke er så lille endda.


Undervisningen veksler mellem teori og praktisk laboratoriearbejde og er opbygget af korte moduler (4 uger). Inden for et modul samarbejder de studerende i studiegrupper om et afgrænset emne - det kan f.eks. være genteknologi. I den teoretiske undervisning du får vil der være en kombination af viden om biologi, kemi, beregningsmetoder, arbejdsmiljø m.v.


Laborantuddannelsen kvalificerer dig til at planlægge og løse arbejdsopgaver indenfor laboratorieområdet både i det offentlige og private erhvervsliv, i forbindelse med produktion, udvikling, rådgivning og kontrol.


Jobmuligheder

Som færdig laborant er der stor chance for at du finder et arbejde inden for medicinalindustrien, den bioteknologiske industri samt fødevare- og procesindustrien. Men mulighederne er mange og forskellige, så du kan aldrig være sikker på hvor du ender som laborant.Specielle adgangskrav

Ansøgere med en gymnasial uddannelse skal have matematik på C niveau og enten kemi på C niveau eller bioteknologi på A niveau eller naturvidenskabelig faggruppe.