Kontraktofficer i Hæren

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Odense Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 3 år Gymnasiel Forsvarskommandoen
By Odense
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Kontraktofficer i Hæren

Kontraktofficer i Hæren er en af Forsvarets nyere uddannelser. Uddannelsen er en meget koncentreret lederuddannelse, hvor du primært uddannes til ledelse af stabsfunktioner og ikke til at lede soldater i felten. Derfor ligges der i uddannelsen vægt på at du lærer at tage ansvar for den taktiske og praktiske forberedelse af en bataljons operative opgaver.


Uddannelsen Grundmodul Uddannelsesforløbet påbegynder med et 13 måneders grundmodul på Hærens Sergentskole i Sønderborg. Her starter de første 6 måneder med en komprimeret værnepligt samt en sergentuddannelse. Derefter begynder 4 måneder, hvor du skal trænes som holdfører og instruktør for et hold værnepligtige. Til slut får du 3 måneders taktisk uddannelse på Hærens Kampskole i Oksbøl. Overbygning Overbygningen består af i alt 11 måneders grunduddannelse for officerer. Det foregår på Hærens Officerskole i København. Her studeres fag som taktik, idræt, engelsk, ledelse, psykologi, uddannelseslære og statskundskab. Denne del af uddannelsen er meget krævende og der indgår kompetancekurserm der har til hensigt at udvikle dine lederegenskaber under pres. Praktik Det hele afsluttes med 12 måneders praktik, hvoraf 6 måneder er i international tjeneste. Før du udsendes får du dog omsat teori til praksis og uddannes inden for de procedurer, der praktiseres ved den enkelte bataljon.


Udsendelse Som nævnt er international tjeneste en del af uddannelsen. Forsætter du karrieren som officer vil du typisk blive udsendt hvert 3. år på internationale operationer.Jobmuligheder

Kontraktofficer i Hæren, leder.Specielle adgangskrav

2 dages optagelsesprøver med fysiske tests, skriftlig test, personligt spørgeskema, interview, helbredsundersøgelse samt en vurdering af en kommission.Ansøgningsfrister

Se venligst: Forsvarets Uddannelsers website