Institut for Antropologi

Institut for Antropologi


På Institut for Antropologi er omdrejningspunktet studiet af menneskets sociale og kulturelle verdensperspektiv. Antropologi er læren om mennesket som socialt væsen og dermed også om samfund og kultur. Antropologien studerer menneskers samfunds- og kulturformer overalt på kloden fra de mest eksotiske små stammer på Ny Guinea til sociale grupper i vores eget eller andre vestlige samfund.

Om Instituttet

Institut for Antropologi danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau. Instituttet har ca. 550 studerende og 70 ansatte og har til huse i Center for Sundhed og Samfund på det gamle Kommunehospital midt i København og hører under det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Uddannelser på Institut for Antropologi

Her kan du finde informationer om instituttets undervisningsaktiviteter. Du kan følge links herunder eller til venstre på siden alt efter hvilken information, du har brug for.

For bachelorstuderende (henviser til intranettet)

For kandidatstuderende (henviser til intranettet)

For masterstuderende (henviser til Master i Sundhedsantropologis hjemmeside)

For uddannelsessøgende
Overvejer du at søge ind som studerende på antropologiuddannelsen?

For tilvalgs-, merit- og åbenuddannelsesstuderende
Er du studerende på et andet institut og overvejer du at læse tilvalgs/meritkurser på antropologi? Eller måske åben uddannelse?

For internationale studerende
Læser du på et udenlandsk universitet og overvejer at søge ind som gæstestuderende på Institut for Antropologi, så kan du læse mere på vores engelsksprogede hjemmeside.
Adresse

Øster Farimagsgade 5
1353 København K


Kontakt info

Telefon: 3532 3464


E-mail: antsoc@samf.ku.dk


Website

Institut for Antropologi's websiteInstitut for Antropologi
Institut for Antropologi
Institut for Antropologi
Institut for Antropologi