Historie - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde, Kolding SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Aalborg Universitet
Syddansk Universitet Odense
Århus Universitet
Roskilde Universitet (RUC)
Københavns Universitet
Syddansk Universitet Kolding
By København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde, Kolding
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet
Syddansk Universitet Odense
Århus Universitet
Roskilde Universitet (RUC)
Københavns Universitet
Syddansk Universitet Kolding
Historie

Efter 3 år på bacheloruddannelsen i f.eks Historie, så er det relevant at udvide dine faglige kompetencer og tage den 2-årige kandidatuddannelse i Historie. Her kommer du endnu tættere på historiske emner og perioder i verdenshistorien.


Du lærer desuden at arbejde metodisk og videnskabeligt med stoffet og ønsker du at blive undervisere i Historie, så tilbyder studiet de bedste muligheder for det. Men du er ikke bundet i din faglige profil til en bestemt jobfunktion - du kan frit sammensætte studiet på overbygningen efter dit eget hoved og det styrker tit engagementet.


Historie er på mange måder læren om samfundsudviklingen set i både et politisk, samfundsmæssigt, økonomisk og teknologisk perspektiv. Historie som studium handler også om at lære om træk ved fortiden for dermed at kunne forklare nuværende problemer i vores samfund. Verdens historien er jo en lang række af begivenheder som kan tolkes på mange måder, og du får som studerende en masse værktøjer til at forholde dig kritisk til både begivenheder, kilder og andre historikere.


Som historiker kan du senere vælge at undervise eller forske i historie. Historikere kan også finde beskæftigelse i det private erhvervsliv, men det kræver en særlig jobfunktion i større eller specielle virksomheder.


Studiet historie kan beskrives kort med følgende kendte sætning: "Den bedste måde at forstå nutiden på er ved at studere fortiden". Som man kan udlede fra sætningen giver studiet historie dig en forståelse for, hvorfor verden ser ud, som den gør i dag. Så derfor handler historie heller ikke, som mange tror, om at lære fortiden udenad, men om at kunne forholde sig til fortiden, stille spørgsmål til den, og komme med fortolkninger hertil.


En kandidatuddannelse i Historie giver dig frie rammer til at forme dig egen faglige profil. Men helt grundlæggende kan du vælge at gå 2 veje, enten som Gymnasielærer eller i Almen Historie.


Gymnasielæreruddannelsen skal selvfølgelig kvalificere dig til at undervise i gymnasie regi. Du vælger i princippet 2 fag, hvor Historie naturligvis er det ene. Dit gymnasietilvalgsfag kan være et relevant fag, der undervises i på gymnasiet.


Almen Historie er et slags supplement til din Historie uddannelse, og du kan her i høj grad selve skabe din egen profil.


Du vil på studiet udforske den udvikling som mennesker og samfund har gennemgået fra de tidligste tider til nutidens aktuelle brændpunkter. Du vil komme ind på de sociale, økonomiske, ideologiske, politiske og kulturelle forhold, der har gjort sig gældende i Danmark og resten af verden igennem tiderne og du vil få indblik for de indre sammenhænge, der binder historien sammen på kryds og tværs.


Du starter med at opnå et bredt kendskab til verdens- og danmarkshistorien i de første to år af din studietid. Her får du et overblik og væsentlige udviklinger og centrale forhold, samt går i dybden med en række historiske emner.


Selve undervisningen foregår på hold af 20-30 studerende. I undervisningen er der forelæsninger, studenteroplæg og plads til diskussion og spørgsmål. Det er vigtigt at blive en del af en læsegruppe da i sammen vi skulle forberede og diskutere relevante emner. Du vil skulle ydermere i starten af studiet sætte dig ind i engelsk og tysk da meget af litteraturen på studiet er på disse sprog.


Jobmuligheder

Underviser, forsker, forfatter, konsulent.