Film- og Medievidenskab - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Københavns Universitet
Syddansk Universitet Odense
Århus Universitet
By København, Aarhus, Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Syddansk Universitet Odense
Århus Universitet
Film- og Medievidenskab

Det er ikke for sjov, at medierne er kendte som den fjerde statsmagt. Vi bruger utroligt meget tid foran fjernsynet, på at lytte til radio, være på nettet og til læsning af aviser. Herved vil disse medier kunne påvirke os. Spørgsmål der nu melder sig er, hvilken betydning medierne har for vores samfund, liv og kultur, om de har indflydelse på vores holdning over for f.eks. forskellige krige, om børn er mere modtagelige over for reklamer end voksne og om Internettet har gjort det lettere at deltage i den politiske debat. På studiet medievidenskab finder du svar på disse spørgsmål.

Der sættes på studiet fokus på de moderne massemedier og du vil få mulighed for at studere hele mediepaletten. Det vil sige medier som TV, radio, IT og Internet, reklamer, magasiner og aviser. Der skal også studeres mediebrug og medielovgivning og du vil opnå en bred indsigt i medielandskabet i Danmark såvel som i udlandet. Kort sagt handler medievidenskab om at forstå medierne i deres kulturelle, politiske, historiske og sociale kontekst samt at kunne arbejde med de forskellige mediers virkemidler.

Der er på studiet tre essentielle områder, som du kommer til at arbejde med. Det er de samme som indgår i den kendte kommunikationsmodel: afsender, tekst og modtager. Der skal dog ikke kun læses og studeres den teoretiske del af medievidenskaben. Du vil også skulle producere websites, radio og TV sammen med dine medstuderende. Her lærer du om radioens og de levende billeders virkemidler delt op på forskellige målgrupper.

Du vil på studiet bidrage til den nyeste forskning inden for mediebrug ved at stå for planlægningen og udførelsen af større undersøgelser samt opnå stor indsigt i kultur og sammenkoblingen mellem kultur og massemedier.

Film- og Medievidenskab er en uddannelse, hvor du kommer helt tæt på nutidens og fremtidens kommunikationsmidler som de utallige medier repræsenterer. Når en kunstner, organisation eller virksomhed ønsker at kommunikere sit budskab ud til dets fans, lyttere, medlemmer eller kunder kan mange medier bruges til formålet. Du vil som studerende ved Film- og Medievidenskab få en dybere forståelse af de elementer som f.eks. en rockgruppe bruger i deres kommunikation via en musikvideo til deres fans.


Både de visuelle og audiologiske aspekter ved denne kommunikationsform samt indholdet spiller en stor rolle i forståelsen og fortolkningen. Nu spørger du sikkert hvad du kan bruge denne viden og kompetence til ud over det sjove at fortolke musikvideoer. Film- og Medievidenskab er ikke kun begrænset til fortolkning af musikvideoer, men kan anvendes på alle de ytringer som mennesket kan manifestere i de kunstneriske medier - det omfatter klassiske medier som film, TV, video, men også nye og innovative medier som Web 2.0, YouTube, Myspace, og interaktiv kommunikation mellem mennesker.


Den viden du opbygger om medierne kan du sagtens overføre til en erhvervsmæssig sammenhæng. Du kan tilrettelægge medie- og kommunikationsstrategier for virksomheder, der ønsker at promovere deres produkter til bestemte brugergrupper som der f.eks. bedst kan skabes kontakt til via Instagram, Pinterest, Facebook og lignende sociale Internet fænomener. Du lærer tillige at formidle forskellige budskaber via de forskellige medier f.eks. at lave en kortfilm om et socialt problem eller en propagandatale til fordel for en politiker. Er du et kreativt menneske af natur, eller synes du bare det kunne være vildt spændende at arbejde med de nyeste medier og kommunikation, så må du ikke gå glip af Film- og Medievidenskab.


Jobmuligheder

Underviser i gymnasiet eller mediekoordinator.Specielle adgangskrav

Dansk A, Engelsk B, Historie B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.