Efterretningsassistent

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aarhus Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 3 år Folkeskole Forsvarskommandoen
By Aarhus
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Folkeskole
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Efterretningsassistent

Som efterretningsassistent ved Flyvevåbnet består dit arbejde i at udarbejde trussels- og våbenbriefing/analyser, at briefe og de-briefe piloter og at plotte kort. Oveni det vil en efterretningsassistent skulle holde databaser med efterretningsmateriel opdateret samt lignende administrative opgaver.


Du skal holde styr på tropperne på landjorden og give besked om situationen til piloterne så de ved om tropperne bliver omrokeret. Du skal også give besked om eventuelle trusler.


Det er altså dig der står for al research og informationsviderebringen til de relevante parter og det er dig der udarbejder rapporter efterfølgende.


Uddannelsesforløbet begynder med en basis- og militær faguddannelse, hvor man lærer at betjene de IT-systemer, som efterretningstjenesten arbejder med, og indsigt i de bestemmelser og procedurer de arbejder ud fra.


Uddannelsen er en kombination af praktik på et af Danmarks flyvestationer og senere kortere kursusophold på NATO-skoler i Tyskland og Belgien.


Efterretningsassistenter bliver dygtige igennem erfaring og derfor er meget af uddannelsen baseret på praktik og sidemandsoplæring fra for egentlig undervisning.


Jobmuligheder

EfterretningsassistentSpecielle adgangskrav

9. klasseAnsøgningsfrister

Se venligst: Forsvarets Uddannelsers website