Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole

Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole


På Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole kan du tage uddannelsen til sygeplejerske på 3½ år som en professionsbacheloruddannelse.

Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole giver dig mulighed for at gennemføre en uddannelse til sygeplejerske, der kvalificerer dig fagligt og menneskeligt til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som det indebærer at yde en professionel pleje og omsorg til andre mennesker. Desuden kvalificeres du til videregående uddannelser.

Sygeplejerskeuddannelsen er:
    En uddannelse hvor du arbejder og samarbejder med mennesker
    En uddannelse der spænder vidt, fra personlig pleje af patienter til ledelse, undervisning og udvikling
    En uddannelse hvor du lærer at samarbejde med andre faggrupper i sundhedsvæsenet
    En uddannelse der giver både faglig og personlig udvikling
    En uddannelse der giver rige muligheder for at arbejde i udlandet
    En uddannelse hvor du opnår kundskaber til at forsætte med specialuddannelse eller videreuddannelse på universitetsniveau
    
Sygeplejerskeuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3½ år.

Uddannelsen veksler mellem teori og klinik.    
 
Uddannelsen gør dig i stand til selvstændigt at yde sygepleje til andre mennesker.

Det indebærer bl.a. at du lærer:
    om den personlige pleje
    at kommunikere om både sundhed og sygdom
    at tale patientens sag
    at tilrettelægge din egen og andres arbejdsdag
    at sikre sammenhæng i patienters og klienters pleje og behandling
    at håndtere kulturelle og etniske forskelle
    at samarbejde med andre faggrupper i sundhedsvæsenet
    at lede og vejlede plejepersonale
    at udvikle sygeplejefaget     

UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen giver dig mulighed for at gennemføre en uddannelse til sygeplejerske, der kvalificerer dig fagligt og menneskeligt til at varetage de mange forskelligartede opgaver, som det indebærer at yde en professionel pleje og omsorg til andre mennesker. Desuden kvalificeres du til videregående uddannelser.

Betydningen af relationer og respekten for det enkelte menneske er bærende værdier i uddannelsen.
    
Job og videreuddannelse
Sygeplejerskeuddannelsen giver mulighed for at vælge job inden for mange forskellige arbejdsområder, enten på de forskellige afdelinger på hospitalerne, eller uden for hospitalerne. Har du for eksempel tænkt på, at der også er brug for sygeplejersker i fx arbejdstilsynet, fængselsvæsenet eller i internationale hjælpeorganisationer?

Med sygeplejerskeuddannelsen får du også en lang række muligheder for special- og videreuddannelse, fx specialuddannelse til anæstesisygeplejerske eller psykiatrisk sygeplejerske, diplomuddannelse til sundhedsplejerske, masteruddannelse i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren, sundhedsfaglig kandidatuddannelse og ph.d.-grad.
Adresse

Peter Bangsvej 1B
2000 Frederiksberg


Kontakt info

Telefon: 3838 4100


E-mail: sygeplejerske@ucdiakonissen.dk


Åbningstider

Receptionen er åben for henvendelse
mandag til torsdag    kl.   7.30-15
fredag  kl.   7.30-14.30

Telefon: 3838 4100

Studieadministrationen er åben for henvendelse
mandag til fredag kl.   8-10 & 13-15

Telefon: 3838 4100

Studievejledningen er åben for henvendelse

tirsdag    kl.  9 - 12
torsdag   kl. 12.30 - 15.30


Website

Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole's websiteDiakonissestiftelsens Sygeplejeskole
Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole
Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole
Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole