Det Teologiske Fakultet

Det Teologiske Fakultet


Det Teologiske Fakultet udbyder bachelor, kandidat, ph.d., master, efter -og videreuddannelser i teologi.

Som teolog bliver du klogere på historie, sprog, religion, litteratur, etik, samfund og filosofi. Som færdig teolog kan du få karriere som præst i Den Danske Folkekirke. Andre teologiske kandidater får job som højskole- og seminarielærere, inden for andre undervisningsområder, eller som akademiske medarbejdere, og forskere, ved universiteterne.
Gennem de seneste år har et stigende antal kandidater fra Teologi tillige bevæget sig ind i brancher som medier og kommunikation, humanitært eller kirkeligt forenings- og organisationsarbejde, forlag og Human Ressource. Det private erhvervsliv efterspørger kandidater med brede akademiske kompetencer og meget tyder på, at teologerne som "sande generalister" i fremtiden kommer til at stå centralt her.

Bliv klogere på historie, sprog, religion, litteratur, etik, samfund og filosofi - ét sted

Hvad kan korstogenes historie lære os om politik og religion? Og hvordan kan moderne bioetik udfordres af kristendommens syn på Gud og mennesker? Teologi handler ikke om at fordybe sig i en støvet fortid, men i lige så høj grad om nutidens kulturelle, religiøse og etiske problemstillinger. Der er ingen lette svar på de store spørgsmål - og det er heller ikke nemt at stille dem.

På disse sider kan du læse mere om teologistudiet på Københavns Universitet. Du kan se film om teologiuddannelsen og om de karrieremuligheder der knytter sig hertil. Du kan også læse interviews med nuværende studerende om bl.a. vores gode studiemiljø.

Endelig kan du læse mere om hvordan du kontakter os, samt om vores Åbent Hus arrangementer og tilbuddet ”studerende for en dag”.
Adresse

Købmagergade 44-46
Postboks 2164
1150 København K.


Kontakt info

Telefon: 35 32 39 61


Email: agr@teol.ku.dk


Website

Det Teologiske Fakultet's websiteDet Teologiske Fakultet
Det Teologiske Fakultet