Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE)

Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE)


Fakultetet er et fakultet, som har sit udgangspunkt i det danske jordbrug og den grundforskning der er forbundet med jordbrugserhvervet.

Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer er det eneste universitetsuddannelsessted i Danmark med speciale inden for landbrugs- og veterinærområdet. Det eneste sted i landet, hvor der uddannes dyrlæger, agronomer, hortonomer, forstkandidater og jordbrugsøkonomer. Det er stedet hvor langt hovedparten af danske landskabsarkitekter uddannes, og samtidig et af de få steder i landet, hvor der tilbydes universitetsuddannelser inden for levnedsmidler og ernæring. Forskning, såvel grundforskning som anvendt forskning, foregår inden for områderne naturvidenskab, veterinærmedicin, husdyr, miljø, jordbrug, plantekultur, landskabsarkitektur, landskabsøkologi, skovbrug, fødevarer og human ernæring.

LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet arbejder for en sundere og mere bæredygtig fremtid for mennesker, dyr og planter - nationalt og internationalt. LIFEs forsknings- og uddannelsesprofil bygger på en position som tværvidenskabelige og helhedsorienterede i forhold til kæden fra jord til bord til sundhed og velfærd.

LIFE arbejder på at skabe værdi for samfundet. Derfor er både forskning og uddannelser på fakultetet i kontakt med virkeligheden, og der er fokus på hele tiden at skabe gode og stærke samarbejder med andre offentlige institutioner og erhvervsliv.

I alle årene har det været centralt for LIFEs indsatser at forbedre menneskers levestandard. LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet opstod i 2007, da Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fusionerede med Københavns Universitet. Da Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole blev anlagt på Frederiksberg i 1858, var Danmark plaget af sult og fattigdom, og jorden var uopdyrket. Se bl.a. vores 150 års jubilæumssite. I dag kæmper vi i hele den velstillede del af verden mod fedme og velfærdssygdomme, og vores marker bugner af afgrøder. 

Siden 1858 har Frederiksberg Campus dannet ramme for internationalt orienterede studerende, forskere, ansatte og virksomheder, som har været optaget af at gøre en forskel for vores samfund. Og både før og nu har det været i fokus, hvordan denne forbedring kunne ske på en bæredygtig måde.
Adresse

Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C


Kontakt info

Telefon: 3533 2828


E-mail: life@life.ku.dk


Website

Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE)'s websiteDet Biovidenskabelige Fakultet (LIFE)