Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole


Den Danske Filmskole blev grundlagt i 1966 af filminstruktør og -teoretiker Theodor Christensen og er landets eneste statslige videregående uddannelse indenfor film- og tvproduktion.

Filmskolen hører under Kulturministeriet og huser 4 uddannelser:

Filmuddannelsen, Animationsuddannelsen, TV-Uddannelsen og Manuskriptuddannelsen. Desuden er spiluddannelsen, DADIU, tæt knyttet til os via samarbejde med animationsinstruktørlinjen.

Vi er ca. 100 elever og ca. 50 ansatte, der har vores daglige gang på skolen, der ligger på Holmen i smukke omgivelser og med Teaterskolen, Skolen for Moderne Dans, Arkitektskolen og Det Rytmiske Musikkonservatorium som nærmeste naboer.  

Filmskolen er en kunstskole, hvilket betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs særegne sprog og talent. 

Samtidig lægger vi stor vægt på, at vores elever lærer håndværket, og at de efter uddannelsen på Filmskolen kan tage deres plads i den professionelle film- og tv-branche.

I den hårde optagelsesproces har vores elever allerede bevist, at de har talentet og viljen til at lave film. Vi ser det derfor som skolens opgave at give eleverne de bedste muligheder for gennem erfaringslæring at udvikle deres kunstneriske stil og personlighed.

Vi ønsker, at vores elever i kraft af deres originale talent og skolens evne til at udfordre og udvikle elevens individuelle filmsprog fortsat vil påvirke film- og tv-branchen i retning af kvalitet, mangfoldighed og fornyelse og fastholde filmskolen som en central og væsentlig institution i det danske og internationale film- og tv-miljø.

Mission

Den Danske Filmskoles opgave er at give kunstnerisk og teknisk uddannelse inden for medieproduktioner.

Lærer/elevforholdet er centralt. Det samme er den enkelte medarbejder i forhold til den lærings- og produktionscyklus som karakteriserer skolens samarbejdskultur, hvor den enkelte medarbejder, uanset funktion, er unik i forhold til helheden.

Filmskolen fastsætter høje standarder for filmfortællingens udtryk og indhold - kunstnerisk, etisk og håndværksmæssigt - hvad enten den gengives dokumentarisk eller beskrives gennem fiktion.

Disse standarder sigter på at fastholde og udvikle den danske mediebranches succes samt at bidrage til at medieverdenen gør sig klart hvilken påvirkningskraft og betydning den har for den demokratiske proces i bredeste forstand.

Vision

Filmskolen vil til stadighed arbejde for at konsolidere sin internationale position blandt verdens førende filmskoler og styrke film- og tv-produktionen i retning af kvalitet, mangfoldighed, dannelse og fornyelse.

Hermed vil skolen fastholde sin placering som en central og væsentlig institution i det danske og det internationale film- og tv-miljø.

Filmskolen er en enhedsskole der til enhver tid tilbyder eleverne den bedste, mest aktuelle og erhvervsrettede uddannelse, med det formål at sikre en professionel karriere.

Filmskolen er en lille, elitær institution, der stræber efter relevant fornyelse på alle områder af sit virke. Filmskolen inddrager til stadighed mediebranchens konkrete produktionsbetingelser, ligesom skolen har et publikumsrettet fokus i uddannelsen.
Adresse

Theodor Christensens Plads 1
1437 København K.


Kontakt info

Telefon: 32 68 64 00


E-mail: infoz@filmskolen.dk


Uddannelser

Filmuddannelsen

Animationsuddannelsen

Manuskriptuddannelsen


Website

Den Danske Filmskole's websiteDen Danske Filmskole
Den Danske Filmskole
Den Danske Filmskole