Byggeteknologi

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)
Byggeteknologi

Med en uddannelse i Byggeteknologi er vejen åben for dig som byggeherre. Du kommer til at beskæftige dig med planlægning og opførsel af byer, boligkomplekser, broer, veje og havneanlæg. Selve studiet er en indføring i hvordan du som byggeherre eller entreprenør for planlægning, projektering, og opførsel af konstruktioner til at gå op i en større enhed og lykkedes.Der er utrolig mange aspekter ved at starte et byggeprojekt, og du opnår den nødvendige viden til at styre tilgangen af materialer, samt den praktiske opførsel af den projekterede konstruktion. Byggeteknologi handler derfor om at skabe bæredygtige løsninger på særdeles komplekse problemstillinger indenfor konstruktionen af store projekter som broer og byer. Du undervises derfor i grundfagene matematik, IT og fysik, så du er godt rustet til resten af studiet, der kræver hårdt arbejde.


Nogle af de fag som du vil beskæftige dig med på uddannelsen: Byggeteknik, Materialefysik, Byplanlægning, Geoteknik, Betonkonstruktioner, Rammekonstruktioner, Bygningsmekanik og mange flere spændende fag.


Du arbejder med at finde styrken af materialerne og finder ud af hvilke materialer der bedst egner sig til at bruge til dit byggeprojekt.


Der arbejdes i grupper, så man kan lære at arbejde med projektarbejde senere, da det er meget af det arbejdet kommer til at foregå med. Som rådgivende ingeniør skal du vide hvordan du stiller de rette spørgsmål og kommer med de rette løsninger, og samtidig skal du også kunne formidle dette videre til de andre i projektgruppen.


Der arbejdes med ny teknologi på traditionelle problemer og laves nye løsninger. Det er alt lige fra indeklima til byplanlægning.


Uddannelsen minder meget om Civilingeniør i Konstruktionsteknik, som du kan tage på SDU.Jobmuligheder

De fleste civilingeniører vil videreuddanne sig med en kandidatgrad for at øge chancerne for ansættelse, samt en langt højere løn.