Reaktionsstyrkeuddannelsen i Hæren (HRU) og Flyvevåbnet (FRU)

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 1 år Folkeskole Forsvarskommandoen
By Hele Danmark
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 1 år
Adgangskrav Folkeskole
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Reaktionsstyrkeuddannelsen i Hæren (HRU) og Flyvevåbnet (FRU)

Vælger du at uddanne dig til Hærens Reaktionsstyrke bliver du gjort klar til at deltage i Forsvarets internationale opgaver som professionel soldat.


Uddannelsen er en overbygning til Hærens 3 måneders basisuddannelse og kan søges ved kamptropperne, logistiktropperne, ingeniørtropperne, ildstøttetropperne og føringsstøttetropperne.


Bliver du udsendt som reaktionsstyrkesoldat er din opgave at medvirke til stabilitet og fred i det respektive land. Opgaven løses bl.a. ved at formidle nødhjælp til civilbefolkningen, håndhæve ro og orden, patruljere, overvåge, eftersøge og igennem samarbejde med de øvrige involverede parter.


Under uddannelsen trænes du til indsættelse i kamp, stabilisering og støtteopgaver, samt fag som samarbejde, kommunikation, fleksibilitet og konflikthåndtering. Anvendelsen af militære magtmidler er også en del af uddannelsen. 


Uddannelsen foregår som regel der, hvor du har taget din basisuddannelse, alt efter hvilket speciale du vælger. Dette kan være i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde, Fredericia, Høvelte, Slagelse eller Vordingborg.


Vælger du at uddanne dig til Flyvevåbnets Reaktionsstyrke bliver du gjort klar til at deltage i Forsvarets internationale opgaver som professionel soldat. Der findes seks retninger du kan uddanne dig under når du vil være konstabel i Flyvevåbnets Reaktionsstyrker: 

Sanitetsassistent 
Yder støtte til enheder der skal udsendes til brændpunkter i verden. 

Cargoassistent
Som cargoassistent er din opgave at laste og losse alle typer af transportfly. Til det benyttes maskiner - f.eks. gaffeltruck og beltloadere. 

Militær Politiassistent
 
Som Militær Politiassistent sørger du for de militære love bliver overholdt i lande, hvor danske soldater er udsendt og i Danmark. 

F-16 våbenassistent
 
Som F-16 våbenassistent sørger du for at pilotens F-16 er ladt op og klargjort med den ammunition, som piloten skal benytte sig af. Det kan være diverse bombetyper, missilsystemer og andre våben. 

Security Force-assistent
 
Security Force-assistenter deltager hovedsageligt i bevogtningsopgaver og bliver specielt trænet til udsendelser, hvor det at patruljere og bevogte er hovedopgaven. 

Operationsassistent
 
Som Operationsassistent arbejder du med radarbilleder hvorved det danske luftrum overvåges. Oveni det vil du også skulle arbejde som signaloperatør. i operationsrummet sørger du også for at piloterne får alle de informationer, som de løbende har brug for. 

Bliver du udsendt som reaktionsstyrkesoldat er din opgave at medvirke til stabilitet og fred i det respektive land. Opgaven løses bl.a. ved at formidle nødhjælp til civilbefolkningen, håndhæve ro og orden, patruljere, overvåge, eftersøge og igennem samarbejde med de øvrige involverede parter.Under uddannelsen trænes du til indsættelse i kamp, stabilisering og støtteopgaver, samt fag som samarbejde, kommunikation, fleksibilitet og konflikthåndtering. Anvendelsen af militære magtmidler er også en del af uddannelsen. Uddannelsen starter med en fællesdel, der tages der du har fået din basisuddannelse. 

Uddannelsesbyerne er herefter Karup og Skrydstrup.


Jobmuligheder

Professionel soldat i Flyvevåbnets ReaktionsstyrkerSpecielle adgangskrav

Adgangskrav