Optometrist

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU & elevløn Professionsbachelorer 4 år Gymnasiel Erhvervsakademiet Dania
Københavns Erhvervsakademi (KEA)
By København
Offentlig støtte SU & elevløn
Uddannelseskategori Professionsbachelorer
Varighed 4 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Erhvervsakademiet Dania
Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Optometrist

Mange optikere er uddannede optometrister. Uddannelsen som Optometrist handler om menneskets øjne og syn. Man lærer at foretage undersøgelser af øjet, lave synprøver og at vejlede kunder. På uddannelsen skal du igennem en række fag, hvor du lærer om både de metoder der bliver brugt i praksis, men også det teoretiske. Der er undervisning i bl.a. svagsynsoptik, kontaktlinser og brillelinser. Derudover er der undervisning i visuel videnskab, hvor du lærer om systemet bag den visuelle struktur. Uddannelsen er fordelt på 7 semestre, og der er indlagt praktik i forløbet.


De to praktikperioder er på henholdsvis 6 måneder og 12 måneder. Du vil være i lønnet praktik hos en optikervirksomhed i de pågældende perioder. Alle praktiksteder skal være godkendt. Du kan også vælge at komme i praktik i Norge eller Sverige.


For at få lov til at arbejde som optometrist skal du have en tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Denne autorisation er kundens sikkerhed for at det ikke er en bedrager han eller hun sidder overfor når de sidder i stolen hos optikeren og får taget en synsprøve.


Det du som optometrist arbejder med, er at justere synet og tilpasse bygningsfejl eller andre synsfejl. Du kommer også til at hjælpe og rådgive patienter i at finde et par briller eller kontaktlinser, som de føler sig tilpas med.


Mange optometrister vælger også at tage til Norge og arbejde, da der er stor efterspørgsel på optometrister og danske optometrister er meget velansete.


 Jobmuligheder

OptikerSpecielle adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen til professionsbachelor i optometri skal du opfylde ét af følgende adgangskrav: Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux, en udenlandsk eller international gymnasial uddannelse på niveau med den danske. erhvervsuddannelsen til optometrist 6 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, matematik C og enten biologi C eller bioteknologi A. Derudover enten kemi C eller naturfag C eller bioteknologi A samt enten psykologi C eller samfundsfag C Specifikke adgangskrav: Ved en gymnasial eksamen skal du have bestået engelsk B, matematik C, biologi C og enten kemi C eller bioteknologi A.Ansøgningsfrister

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2. I kvote 1 bliver man optaget på baggrund af sin gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00. I kvote 2 bliver man optaget på sine samlede kvalifikationer. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00. Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts. Uddannelsen begynder i august/september.