Negot i engelsk, fransk, spansk, arabisk eller tysk

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Odense SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Syddansk Universitet Odense
Syddansk Universitet Sønderborg
By Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Syddansk Universitet Odense
Syddansk Universitet Sønderborg
Negot i engelsk, fransk, spansk, arabisk eller tysk

På Negot. studiet får du en bred uddannelse indenfor økonomi, marketing, kommunikation sammen med kultur kombineret med et hovedsprog og et tilvalgssprog. Som hovedsprog kan du vælge mellem engelsk, spansk, fransk, arabisk eller tysk. Som tilvalgssprog har du samme muligheder undtagen at vælge det sprog du valgte som hovedsprog. Udover at beherske de valgte sprog, lærer du samtidigt om landenes kultur og relevante samfundsforhold. På økonomi og marketingdelen lærer du at arbejde med dine valgte sprog i en kommerciel/økonomisk ramme - det kan f.eks. være i forbindelse med oversættelse eller udarbejdelse af markedsføringsmateriale. Negot. studiet lægger i høj grad op til, at den studerende i løbet af sin uddannelse tager et udenlandsophold enten ved et universitet eller en privat virksomhed.Negotuddannelsen bliver ofte klassificeret som den uddannelse hvor de sproglige gymnasiestuderende mødes med de handelsskolestuderende. På den måde kan man også hjælpe hinanden på tværs med økonomien og det sprog man har valgt.


Med handelsskoleuddannelsen har du en god ballast til at læse videre på negot’en og evt. endda videre til kandidat. Du får udvidet dit repertoire af teorier og metoder til at studere de samfundsforhold der gør sig gældende og har indflydelse på handlen i de forskellige lande, herunder især det land, hvis sprog du også studerer.


Og du kommer hele vejen rundt på paletten af fag du bliver undervist i, lige fra statistik, mikro- og makroøkonomi til erhvervsøkonomi og marketing. Sidstnævnte har blandt andet fokus på forbrugeradfærd, som er et meget relevant fag i forhold til det samfund vi lever i i dag.Jobmuligheder

Underviser, produktchef, area export manager, marketingkoordinator, udviklingskonsulent, markedschef, eksportkonsulent, kommunikationsmedarbejder, markedsføringsekspert, oversætter, tolk.Specielle adgangskrav

Dansk A, Engelsk B, Historie B, Idehistorie B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B eller International økonomi B, Matematik B