Musiklinjen

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Højskolekurser Ingen Højskolen for Bevidsthedsudvikling
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Højskolekurser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Højskolen for Bevidsthedsudvikling
Musiklinjen

Dette linjefag henvender sig både til dig, der altid har ønsket at stifte bekendtskab med musikkens forunderlige verden, men aldrig har fået gjort noget ved det, og til dig, der allerede er godt i gang.


De fleste mennesker har oplevet, hvad musikken kan gøre ved bevidstheden, men hos os skal du også opleve, hvad bevidsthedsudvikling kan betyde for musikken.
Ved at gå dybere i dig selv kommer du tilsvarende dybere i musikoplevelsen, både når du praktiserer for dig selv og i sammenspillet med andre.


Undervisning
Vi underviser også i komposition, og du kan lære at bruge computeren som instrument i vores lydstudie (protools).


Og så skal du naturligvis opleve suset ved at optræde foran et publikum, når vi i løbet af kurset afholder koncerter.


Du vil komme til at mestre den helt basale musikteori og opnå kendskab til tonearter, intervaller, skalaer og akkorder. I hørelære vil vi øve os i at aflytte sange og derefter spille dem.
Alle kursister får mulighed for at få trænet deres stemmer gennem korsang, og du vil komme til at opleve glæden og energien ved at synge flerstemmigt.


I et separat fag vil vi studere musikhistorien, både den klassiske og den rytmiske, med henblik på en dybere forståelse af musikken og kulturens udvikling.


Som et vigtigt element i kurset indgår gæsteforedrag og koncerter med dygtige og inspirerende musikere, som vil løfte musikforståelsen op på et højere niveau. Og så skal vi naturligvis have det rigtigt sjovt og hyggeligt sammen!


Det understreges, at der ikke kræves forkundskaber for at deltage på kurset, kun glæden ved musik, lysten til at lære og lysten til at udvikle sig.