Lingvistik - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Københavns Universitet
Århus Universitet
By København, Aarhus
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Århus Universitet
Lingvistik

Lingvistik er læren om sprogvidenskab og det fokus er hvordan sprog er opbygget, udviklet og anvendt gennem tiderne. Du kommer blandt andet til at beskæftige dig med områder inden for sprogvidenskab som fonetik (udtale), grammatik, semantik (betydningen af ord) og fonologi (lydenes funktion i sproget).


Med Lingvistik får du færdigheder i at analysere og tyde de fleste sprogformer - du kan vurdere teksters indhold kritisk i struktur og form. En fremtidig lingvist vil ofte finde ansættelse ved et universitet som sprogforsker eller underviser. Men tendensen er, at studerende med en lingvistisk baggrund efterspørges af flere private virksomheder, der især arbejder med datalingvistik og udvikling af IT-systemer. Så det er op til dig selv, at planlægge dit fremtidige uddannelses- og jobforløb, da det kan gå i mange retninger.


Studiet lingvistik besvarer desuden spørgsmål, som hvorfor folk taler som de gør, hvordan vores sproglige evne er lagret i hjernen, hvordan sprog og samfund hænger sammen og hvordan mennesket kan lære et sprog, og hvad man gør, hvis man mister et sprog.


Sprog bruges til langt mere end blot kommunikation mennesker imellem. Sprog skaber kulturer og er dermed også med til at definere, hvad et menneske er. På samme tid bruges sprog også til at vise den status og magt man besidder. På studiet lingvistik studerer du sprogstrukturer i sig selv, men også, hvordan mennesker benytter sig af sprog i det sociale liv. Du studerer alt fra grammatik og lyd i verdens sprog til danske dagligdagssamtaler og dagens sprogsituation i Danmark.


På studiet lingvistik studerer du sprog, men ikke noget specifikt sprog. I stedet lærer du hvordan sprog, generelt, er bygget op og hvilke forhold, der er imellem forskellige sprog. For selvom sprog kan være nok så forskellige, så er der ofte fællestræk. Du vil komme til at studere reglerne for, hvordan lyde kædes sammen til ord, ord til sætninger og videre til meningsfuld tale og skrift. Udgangspunktet i studiet er dansk, men når du bliver mere erfaren i lingvistik kan du benytte teknikkerne på andre sprog også.


Der er mange måder sprog kan betragtes på. F.eks. i historiske sammenhænge, eller som et tegnsystem, der afspejler sprogbrugerens psykiske og sociale virkelighedsopfattelse. Du vil ydermere lære at se sprog som det kommunikationsmiddel, der former nationale identiteter, betinger samfundslivet og får det daglige samliv til at fungere.


Jobmuligheder

De fleste studerende vælger at fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse, da det er nemmere at få job og lønnen generelt er væsentlig højere.Specielle adgangskrav

Dansk A, Engelsk B, Historie B eller Idéhistorie B.Relaterede studenterjobs

Oversætter, tolk, underviser.