Krogerup Højskole


"Krogerup Højskole virker for styrkelse af demokrati og udvikling af menneskers almene dannelse, forstået som en idé om det hele menneske, hvor alle evner sættes i spil."

Krogerup Højskole finder du på Sjælland mellem yndefulde skove og marker tæt på Øresund ved den gamle kanonbådshavn. Højskolen var tidligere en herregård, og har huset mange interessante mennesker, herunder bl.a. en lensmand der kæmpede mod svensken i 1600-tallet, for ikke at tale om storkøbmanden Constantin Brun som tjente fedt under Napoleonskrigene. Krogerup blev i Brun familiens eje i 127 år, men da husets frue døde i 1939 var ejendommen forældet og ingen ønskede at overtage den. Krogerup blev statsejet og under 2. verdenskrig blev ejendommen brugt til skole, lige indtil Nazisterne rykkede ind og hærgede bygningen.
I 1946 ankommer 30 nysgerrige elever og Hal Koch. Skolen var stærkt kritiseret, men trods den stive modvind lykkedes det at få Krogerup Højskole op at stå – grundet eleverne. Til den dag i dag er det eleverne der har givet og stadig giver skolen liv og bæredygtighed.
Skolen bygger på medborgerskab og humanisme ligesom på Hal Kochs tid.

Krogerup Højskole står bl.a. for styrkelse af demokrati. Højskolen søger udvikling af menneskers almene dannelse. Alle evner skal sættes i spil.
Vi lever i en moderne tid, hvor viden specialiseres, og her ønsker Krogerup Højskole at sætte den moderne viden i perspektiv og udvide elevernes evne til selvstændig, kritisk tænkning som forekommer på tværs af specifik faglighed. Krogerup er en kreativ og ikke mindst politisk højskole med internationalt udsyn, der søger at uddanne unge mennesker med vidt forskellige baggrund, så de i fremtiden kan bidrage til samfundet. Højskolen fokuserer på at udvikle de unges muligheder for at blive ansvarlige, initiativrige medborgere, som er åbne og imødekommende overfor andre synspunkter og kulturer, med andre ord ønsker Højskolen at sikre, at eleverne opnår interkulturelle kompetencer.

Krogerup Højskole mener ligesom Hal Koch, at den demokratiske tænkning og handling kræver en konstant og alsidig dialog om værdibegreber. Højskolen ønsker at styrke elevernes lyst til at handle i både det nære såvel som det globale fællesskabs interesse med et frisind båret af en god blanding fornuft og fantasi.
Adresse

Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk


Kontakt info

Telefon: 4919 0380


Website

Krogerup Højskole's website