Kontraktofficer i Søværnet (Frederikshavn)

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav
Aalborg Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 1 år Faglært
By Aalborg
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 1 år
Adgangskrav Faglært
Kontraktofficer i Søværnet (Frederikshavn)

For at blive kontraktofficer i søværnet skal du i forvejen være i besiddelse af en uddannelse som enten navigatør eller maskinmester. Du kan vælge at blive kontraktofficer inden for enten taktik, teknik eller fiskeri. Som taktisk kontraktofficer vil dine primære ansvarsområder være i tjenesten som vagtchef. Her er du ansvarlig for skibets navigering samt dit specielle ansvarsområde, der kunne være dæksområdet. En teknisk kontraktofficer vil primært stå for ledelsen af maskinbesætningen samt være ansvarlig for vedligeholdelse og reparation af skibets maskin- og elektroanlæg. Til slut er der muligheden for at blive fiskeriofficer, der kontrollerer fiskeriet i Nordatlanten.


Uddannelsen Du vil få en generel millitær uddannelse og undervisning i ledelse og styring, undervisningslære, engelsk og statskundskab. Uddannelsen starter på Søværnets Sergent- og Grundskole og bygges videre på ved Søværnets Officerskole, hvor fokus vil være på din uddannelse til leder. På Søværnets Havarikursus bliver du uddannet som indsatsleder i brandbekæmpelse. På specialskolen bliver du, hvis du har valgt teknik, uddannet til søværnets maskineri og vedligeholdelse. Har du valgt taktik lærer du specifikke sømillitære færdigheder - bl.a. via praktik i en simulator.


Udsendelse Du vil blive sendt på togt i perioder på 14 dage til 3 måneder alt efter skibstype og opgaver. Normalt vil det være på et inspektionsskib i Nordatlanten i 3 måneder, men du kan som ansat i søværnet også bliver udsendt til internationale operationer - også via flyvevåbnet eller hæren. Disse operationer varer typisk 6 måneder.


Jobmuligheder

Kontrakofficer i Søværnet, leder.Specielle adgangskrav

2 dages optagelsesprøve med fysiske tests, skriftlig test, personlig vurdering, selvbiografi, interview samt en vurdering foretaget af en kommission.Ansøgningsfrister

Se venligst: Forsvarets Uddannelsers website