Journalistik - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aarhus, Odense, Roskilde SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Roskilde Universitet (RUC)
Århus Universitet
Syddansk Universitet Odense
By Aarhus, Odense, Roskilde
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Roskilde Universitet (RUC)
Århus Universitet
Syddansk Universitet Odense
Journalistik

Journalistik er den traditionelle uddannelse med formålet at uddanne dig til at blive journalist, eller jobprofiler med fokus på det opsøgende, journalistiske arbejde. Uddannelsen i Journalistik lærer dig de klassiske journalistiske discipliner så du kan det på rygraden - det drejer sig om retskrivning, forfatning af artikler, opsøgende og metodisk arbejde, interviewrollen, kildekritik, etik og moral i nyhedsformidlingen og mange andre spændende fag. Som en vigtig del af uddannelsen indgår også et års obligatorisk praktik hvor du kan få afprøvet sine færdigheder i praksis på en af landets mange journalistiske arbejdspladser.


Kandidatuddannelsen i Journalistik kaldes også Cand.Public. På grundforløbet fik du en introduktion til de forskellige aspekter ved det journalistiske arbejde, men på kandidatdelen vil du gå i kødet med avancerede teorier og metoder til blandt andet research, kildekritik, tekstforfatning, hvordan den gode historie fortælles, medietræning og andre praktiske færdigheder ved journalist håndværket.

De fag som du kommer til at beskæftige dig indgående med dækker blandt andet: fortællende journalistik, samfundsjournalistik, mediesociologi, journalistiske metoder, samt sproglige- og kommunikative kompetencer. Der er desuden fortræffelige muligheder for et udenlandsophold.


Kandidatuddannelsen Cand. Public styrker din almene journalistuddannelse, og ruster dig til en branche i bevægelse. Uddannelsen gør dig til en mere reflekterende og faglig specialiseret journalist indenfor det samfundsvidenskabelige og det kulturvidenskabelige område.


 


1. år
Det første år er et intensivt forløb, hvor du er del af et hold – til dels sammen med andre kandidatstuderende, der har en universitetsbaggrund. Her introduceres du bredt til såvel samfundsvidenskabelige som kulturvidenskabelige teorier og metoder og lærer at skrive akademiske opgaver – hvad det vil sige at tænke, lære og analysere videnskabeligt.

2. år
Andet år er mere fleksibelt. Her kan du vælge fagpakker med samfundsvidenskabelige fag eller humanistiske fag i fleksible kombinationer, fx om kultur og kunst; forvaltning, velfærds- stat og politik; oplevelsesøkonomi; eller religion og indvandrerspørgsmål.

Der er desuden fine muligheder for at læse i udlandet.

Du skriver speciale på fjerde semester.
Studieform
Journalistik starter med et større introduktionsforløb, hvor du deltager i kurser i research, kildekritik, interviewteknik, formidling, evalueringsmetoder og udarbejdelse af artikler.
Journalistik er meget praktisk fag, hvor det er vigtigt at få afprøvet alle dine værktøjer og færdigheder i det virkelige liv. Derfor afholdes der ofte workshops med fokus på produktion og arbejdsmetoder. Du kommer til at arbejde i redaktionsgrupper, hvor du dels skriver individuelle artikler, og dels skriver en fælles rapport om en journalistik problemstilling.


Hvis du læser Journalistik på RUC skal du for at opnå en kandidatgrad, kombinere Informatik med et andet overbygningsfag. Følgende kombinationer er populære:
Social Videnskab
Historie
Kultur og Sprog
Dansk
Internationale Udviklingsstudier

Studieliv
Der er indskrevet cirka 500 studerende på Journalistik, så der er gode muligheder for at knytte et stærkt netværk. Der arrangeres flere fagcaféer og virksomhedsbesøg i løbet af hvert semester. Journalistik har sit eget blad, Bermuda, som fungerer som et af uddannelsens visitkort i branchen. Mange journaliststuderende vælger hurtigt at prøve kræfter med deres kommende arbejde ved for eksempel at skrive artikler til Bermuda, RUC-nyt, aviser og andre blade eller ved f.eks. at lave produktioner til radio. Faget får også mange henvendelser fra organisationer og institutioner der søger en journalistisk medarbejder, frivillig eller lønnet.


Jobmuligheder

Journalister arbejder typisk for aviser, uge- og fagblade, onlinemedier, tv og radio – og ofte en kombination, da grænserne mellem de forskellige medier flyder mere og mere sammen.


Desuden bruger mange både offentlige og private virksomheder og organisationer journalister til at tegne virksomhedens/organisationens profil og være talerør i pressen.


Og så starter mange journalister i fællesskab små produktionsselskaber, der leverer journalistiske produkter til et stadig voksende mediemarked.Relaterede studenterjobs

Skriv for de lokale blad som freelance skribent.