Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)


På Institut for Kunst- og Kulturvidenskab kan du studere de forskellige kunstarter og deres historie fra antikken og frem til nutiden. Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) beskæftiger sig primært med kulturproduktioner, kulturformidling og kulturpolitik. Instituttet danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau.

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) beskæftiger sig primært med kulturproduktioner, kulturformidling og kulturpolitik. Instituttet danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau. 

Områder dækket af Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau inden for områderne dansevidenskab, kunsthistorie, litteraturvidenskab, moderne kultur og kulturformidling, musikvidenskab, teatervidenskab og visuel kultur.

På instituttet studeres de enkelte kunstarters og kunstneriske praksissers historie fra antikken og frem til i dag. Desuden undersøges kunstarternes indbyrdes samspil og sammenhæng med afgørende tendenser i kultur og samfund i et internationalt perspektiv.

Målsætning for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Det er instituttets målsætning at levere forskning, formidling og uddannelse af høj standard på en måde, der bidrager til uddybningen og aktualiseringen af de traditionelle kunst- og kulturfag. Samtidig har instituttet som overordnet mål at skabe rammer om udvikling af ny faglig viden og indsigt.

Instituttet giver studerende solide faglige forudsætninger og fleksible muligheder for at sammensætte deres uddannelsesforløb. Således kan de skabe en markant, individuel kompetenceprofil, hvad enten denne holder sig inden for kendte faggrænser eller kombinerer instituttets fagområder på helt nye måder.

Dialog som sammenhængskraft mellem forskning, formidling og uddannelse

Instituttet lægger vægt på den stadige udvikling af sammenhænge mellem forskning, formidling og uddannelse. Dette sker gennem dialog. Gennem dialog med det omgivende samfund, forskernes indbyrdes dialog - lokalt og globalt, gennem underviseres dialog med de studerende og gennem de studerendes dialog med hinanden.
Adresse

Karen Blixensvej 1
2300 København S


Kontakt info

Telefon: 3532 8195


E-mail: gyrd@hum.ku.dk


Website

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)'s websiteInstitut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)