HSK

HSK


HSK er en organisation, der arbejder for at synliggøre og løse de problemer handicappede studerende har, samt bedre forhold for handicappede på uddannelsesinstitutioner.

Omdrejningspunktet i HSK er, at alle studerende, handicappede og ikke-handicappede, skal have de samme muligheder for uddannelse og job efterfølgende. HSK er en organisation som varetager problemer for studerende med næsten alle former for handicap - det kan være kørestolsbrugere, blinde, døve, ordblinde, gangbesværede osv.

Helt konkret arbejder HSK med at forbedre f.eks tilgængeligheden for handicappede studerende på uddannelsesinstitutionerne. HSK yder også personlig rådgivning til handicappede studerende, der ønsker hjælp til jobsøgning og den fremtidige karriere.

Det koster 150 kr. årligt at være medlem af HSK og medlemsskab kan fåes ved at sende en e-mail til hsk@hum.ku.dk med følgende oplysninger:

• Navn, adresse, telefonnummer og e-adresse

• Studie- eller uddannelse

• Hvilket medlemskab der ønskes (aktivt/passivt/støtte)

Rådgivning af Studerende og Kandidater

HSK har personlig, skriftlig samt telefonisk rådgivning. Alle medlemmer - uanset hvor i uddannelsesforløbet eller i hvilken jobsituation, vedkommende er i - kan henvende sig. Rådgivningen kan omfatter mange forskellige spørgsmål, bl.a. følgende:

    -Boligforhold - kollegiebyggeriers tilgængelighed m.v.
    -Økonomi - SU, revalideringsydelse og førtidspension, løntilskud i erhverv m.v.
    -Uddannelsesvalg
    -Uddannelsessteders tilgængelighed mht. fysiske forhold, teleslyngeforsyning og tiltag for blinde og svagtseende
    -Jobmuligheder efter endt uddannelse - job på almindelige vilkår, isbryderordningen, skåne- & fleksjob osv.
    -Arbejdspladsindretning
    -Ansøgning om personlig assistance i forbindelse med jobbet

Forud for personlig henvendelse anbefaler vi altid at lave en forudgående aftale, idet vi dækker forskellige faglige områder og ønsker at give sikkerhed for den bedste og mest kvalificeret rådgivning i forbindelse med et givent problem ved og at den rette rådgiver er til stede.

Er der spørgsmål, vi ikke er i stand til at svare på, henviser vi altid videre til en relevant instans, som vi har erfaring for, har kendskab til det aktuelle område. Der kan være tale om det almindelige studieberedskab, handicapvejleder, AF-systemet, jobkonsulent, handicaporganisation eller Center for Ligebehandling af Handicappede.
Adresse

Njalsgade 130
lokale 24.0.50
2300 København S.


Kontakt info

Telefon: 35 32 91 01


E-mail: hsk@hum.ku.dk


Åbningstider

Kontortid: Mandag og torsdag 11.00 til 14.00


Website

HSK's websiteHSK