Geologi-Geoscience - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Københavns Universitet
Århus Universitet
By København, Aarhus
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Århus Universitet
Geologi-Geoscience

På kandidatuddannelsen i Geologi-geoscience vælger du et bestemt geografisk emneområde og specialiserer dig i det. Eksempler på emneområder kan være forskning i hydrogeologi om bevægelser i grundvandet i vores undergrund, samt hvordan vi kan holde det rent og anvende det i vores vandforsyning. Det kan også være at din interesse ligger i at arbejde med lokalisering og måling af olie reservoirer, samt opstilling af oliebrønde så råolien kan udvindes.


Vulkaner og jordskælv der skaber nye øer og rydder større landområder. Hvordan forbereder en nation på at beskytte sig mod en vulkan eller en tsunami. Lige fra minedrift i Grønland samt afsmeltning af indlandsisen, til forurening, infrastruktur og kloaksystemer i Japan.


Faktisk så er mulighederne inden for Geologi-geoscience store og især op til den enkelte studerende - en del af din studietid er hands-on praktisk arbejde, hvor du bruger verden som din praktik- og legeplads. Du får også mulighed for at kombinere din geologiske baggrund med discipliner som kemi, fysik, nanoteknologi og økologi så dine karrieremuligheder forbedres.


Geologer kan også deltage i udgravninger af fossiler og arkæologisk udgravninger, hvor de kan tidsbestemme udgravningerne i forhold til de jordlag de ligger i.Jobmuligheder

Ansættelse i offentlige institutioner: Typisk i regionale, kommunale, og offentlige styrelser, sektorforsknings-institutioner som Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Forskningscenter Risø og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), eller universiteter og andre højere læreranstalter. Ansættelse i det private erhvervsliv: De største private arbejdspladser er olieselskaber, entreprenørfirmaer, og rådgivende ingeniørfirmaer. Et stigende antal geologer fra Danmark finder arbejde i udlandet i forbindelse med miljøorienteret udviklingsarbejde og rådgivning, indenfor mineindustrien og olieindustrien, og på universiteter og andre forskningsinstitutioner.Relaterede studenterjobs

Du kan arbejde på Naturhistorisk museum eller et lignende sted.