Geografi - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aalborg, Roskilde SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Aalborg Universitet
Roskilde Universitet (RUC)
Københavns Universitet
By København, Aalborg, Roskilde
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet
Roskilde Universitet (RUC)
Københavns Universitet
Geografi

Kan du nævne alle hovedstæderne i Europa? Eller hvor mange lande er der i verden? Og hvor ligger verdens højeste bjerg og hvor meget vand består jorden af? Hvis det er sådan du husker geografi, kan du godt forvente noget helt andet på bacheloruddannelsen i Geografi.


Geografi har stadig noget med naturen og klimaet at gøre og det er også godt at have et kendskab til hvor i verden de forskellige klimaer og bjergformationer er, så du er bevidst om dette og kan tage højde for det i den sammenhæng du kommer til det i din uddannelse i Geografi.


Geografi er et studie, hvor du kommer til at beskæftige dig med samspillet mellem mennesket, naturen og samfundet. Det kan være naturfænomeners indvirkning på samfundsmæssige forhold f.eks. udtømning af fiskebestanden i havene om Danmark, landbrugets intensive brug af pesticider i dyrkning og de afledte miljømæssige konsekvenser, eller de økonomiske og politiske problemstillinger ved befolknings- og erhvervsudviklingen.


For eksempel har det også meget at sige i forhold til byplanlægning i både Holland og Japan, hvordan man bygger kloaker og diger for at hindre eller beskytte sig imod oversvømmelse, tsunamier og jordskælv. Alle former for naturkatastrofer eller ekstreme naturændringer spiller en rolle i Geografi. Mennesket har altid tilpasset sig efter de forhold de blev budt, og når naturen tér sig, så må vi tilpasse os. Hvis vi påvirker naturen til at té sig på en bestemt måde, så er vores samfund med til at skabe de ekstreme ændringer som naturen efterfølgende byder os. Det er blandt andet det, man i Geografi finder ud af og analyserer.


Geografi er på mange måder en analyse af de sammenhænge, der gør sig gældende mellem menneskets udvikling og påvirkning af naturen. Så hvis du vil udfordre den måde vi opfatter naturen på som f.eks. ren og skær ressource til produktion eller udviklingsobjekt, så spring med på vognen og studer geografi og gør en forskel!


Jobmuligheder

Du kan blive underviser i Geografi enten i folkeskolen eller gymnasiet. Du kan også vælge at studere videre på kandidaten.