Engelsk korrekturlæsning

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København Ingen SU eller løn Erhvervskurser Ingen Danske Sprogseminarer
By København
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Erhvervskurser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Danske Sprogseminarer
Engelsk korrekturlæsning

De fleste danskere er efterhånden tosprogede, og mange af os læser og skriver dagligt tekster på engelsk. Men engelsk er svært, og foruden de fejl som også indfødte kan begå, har danske begreber og sætningsmønstre let ved at snige sig ind i vores engelske tekster. På dette seminar får du udviklet dit talent for at rette fejl – og fange tvivlsomme formuleringer – i dine egne og andres engelske tekster.


Engelsk korrekturlæsning i teorien


Når man læser korrektur, skal man rette sit falkeblik mod alle tekstens elementer, inkl. konteksten. Rammer vi de rigtige læsere, er der logiske brist, er sprogbrugen i orden, er der stavefejl, og er tegnsætningen korrekt? Alle disse forhold vil vi se nærmere på. Gennem praktiske øvelser vil vi undersøge hvad de forskellige hjælpemidler, herunder ordbøger, internetsøgninger og tekstkorpusser, hver især egner sig til. Vi vil bl.a. se på hvornår man afslører sig som dansker gennem sine engelske formuleringer. Endelig kommer vi ind på forskellen mellem britiske og amerikanske stavemåder og ordformer – en faktor af stor betydning når danske virksomheder i disse år sk


Engelsk korrekturlæsning i praksis


Vi vil nu fokusere på engelske tekster forfattet af danskere. Hvad skal vi være mest opmærksomme på når vi læser korrektur på andres – eller egne – tekster på engelsk? Du får lejlighed til at træne dine detektiviske færdigheder på en række korte engelske tekster forfattet her i landet. Teksterne stammer fra aviser, brochurer, officielle dokumenter og kommuners og virksomheders websider. Vi skal dog ikke blot "sætte røde streger", men også prøve at skabe tekster der både er sprogligt korrekte og læservenlige.


Du kan finde datoerne på kurserne her på hjemmesiden her: