Biologi - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Københavns Universitet
Århus Universitet
Aalborg Universitet
Syddansk Universitet Odense
Roskilde Universitet (RUC)
By København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Århus Universitet
Aalborg Universitet
Syddansk Universitet Odense
Roskilde Universitet (RUC)
Biologi

Biologi er læren om det organiske liv i os og omkring os. Biologi tager udgangspunkt i alle organiske organismer på jorden, og du kommer til at studere disse helt tæt på - fra det mindste celleniveau over komplekse organismer som den menneskelige krop, til store økosystemer.


Biologi er en naturvidenskabelig disciplin, der benytter sig af klare videnskabelige metoder og teorier. Du får en bred og specialiseret viden om biologi og hvordan biologiske metoder kan bruges i en samfundsmæssig sammenhæng. Der er mange aspekter ved Biologi, hvor hovedområderne er populationsbiologi, molekylærbiologi, genetik, evolutionsteori, celle- og vævsbiologi, fysiologi og økologi.


Biologi er ikke en hel uddannelse i sig selv, men består af 3 moduler som hver varer 1 semester. For at opnå en kandidatgrad skal du kombinere Almen Biologi med et andet overbygningsfag. Du kan kombinere Biologi med stort set alle andre overbygningsfag, undtagen fagene Molekylærbiologi, Miljøbiologi og Medicinalbiologi.


Populære kombinationsmuligheder med Biologi er: Geografi, Fysik, Dansk, Kemi og Filosofi.


På kandidatuddannelsen i Biologi skal du vælge biologiske kurser svarende til 60 eller 90 ECTS. Følgende kandidatlinjer er tilgængelige:


-          Linie i Akvatisk biologi: Du lærer om organismerne i åer, søer og havområder, samt om deres fysiologi, økologi og interaktioner med hinanden og med vandmiljøet.


-          Linie i mikrobiologi: Du undersøger bakterier og svampes tilpasninger til omgivelserne, og lærer hvordan bakterier og mikrosvampe kan udnyttes bioteknologisk.


-          Linie i populationsbiologi og terrestisk økologi: Du arbejder med dyreadfærd, interaktioner mellem dyr, samt økologiske processer og deres betydning for økosystemer.


-          Linie i cellebiologi og fysiologi: Du specialiserer dig i en forståelse af biologien på celleniveau og integrerer denne forståelse med undersøgelser af fysiologisk respons hos dyr og mennesker.


Derudover rummer uddannelsen mulighed for specialisering i miljøbiologi og naturforvaltning, samt i evolutionsbiologi.Eller du kan sammensætte din helt egen fagprofil ud fra den brede vifte af 48 kurser på uddannelsen, suppleret med relevante kurser fra studieophold i udlandet.


Biologi er studiet af liv, defineret som levende organismer i naturen. Biologi inddrager forskellige teoretiske aspekter fra naturvidenskablige discipliner og skærper din forståelse af de processer og videnskabelige problemstillinger, der optræder i naturen.


Jobmuligheder

En uddannet biolog kan finde job indenfor forskning, administration eller forvaltning, rådgivning samt undervisning og formidling. Du kan desuden arbejde som underviser, forsker eller søge ansættelse i rådgivende ingeniørfirmaer.Specielle adgangskrav

Relevant naturvidenskabelig bachelorgrad.Relaterede studenterjobs

Som kandidat i biolog har du ikke meget tid til studiejob, men hvis du skal have noget at lave for at tjene lidt og komme lidt ud i virkeligheden mens du studerer, så kan du tage et studiejob som portør på sygehuset, eller tage vagter i kantinen på universitet eller blive tutor.