Amnesty International

Amnesty International


Amnesty Internationals vision er en verden, hvor hvert eneste menneske nyder alle de menneskerettigheder, som er nedfældet i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og de internationale menneskerettighedskonventioner og -standarder.

Amnesty International arbejder efter seks-årige strategiplaner, som vedtages på den internationale generalforsamling, og som alle afdelinger, ansatte og aktive derfor er forpligtet til at følge.


Historien bag Amnesty
Amnesty International er grundlagt ud fra troen på, at almindelige mennesker kan gøre en forskel i verden – hvis vi bruger vores stemmer og sammen lægger pres på magthaverne for at respektere menneskerettighederne.

Historien om Amnesty startede 1961, da den britiske advokat Peter Benenson skrev artiklen 'The Forgotten Prisoners' i avisen The Observer. I artiklen opfordrede han læserne til at slutte op om en international kampagne for at befri de tusindvis af mennesker, der sad fængslet verden over på grund af deres politiske holdninger eller religiøse overbevisninger.

Kampagnen, som Benenson kaldte Appeal for Amnesty 1961 fik en overvældende respons – tusindvis af læsere sendte appelbreve til de ansvarlige regeringer, og artiklen blev oversat og bragt i aviser verden over.

I løbet af de følgende måneder tegnede der sig et grundlag for en international bevægelse for befrielsen af de såkaldte samvittighedsfanger. I juli samme år afholdtes det første internationale møde med delegerede fra Belgien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Irland, Schweiz og USA. Ved en konference i Belgien året efter besluttede man at gøre organisationen permanent, og Amnesty International blev officielt grundlagt.

Den danske sektion blev oprettet i 1964. I dag har organisationen mere end 3 mio. medlemmer og støtter i 150 lande verden over.

Amnesty er en stemme, der bliver lyttet til. Organisationen har rådgivende status ved FNs økonomiske og sociale råd, i UNESCO, Europarådet, Organisationen af Amerikanske Stater samt Organisationen for Afrikansk Enhed. Mange af den nyere tids internationale konventioner tager direkte udgangspunkt i de anbefalinger, Amnesty International har givet. I 1977 modtog Amnesty International Nobels fredspris og i 1991 Olof Palme prisen.

Vil du være med?
Se, hvordan du kan være med til at gøre en forskel – hvad enten du har 5 minutter eller en hel weekend, er ung eller gammel, mangeårigt medlem af Amnesty eller bare nysgerrig: www.amnesty.dk/aktivisme

Video fra Amnesty
Adresse

Gammeltorv 8
1457 København K


Kontakt info

Telefon: 33 45 65 51


E-mail: amnesty@amnesty.dk


Website

Amnesty International's websiteAmnesty International
Amnesty International
Amnesty International
Amnesty International