Søværnets Teknikkursus

Søværnets Teknikkursus


Søværnets Teknikkursus uddanner i skibs- og maskinteknik, datamatik, informationsteknik, elektro- og elektronikteknik, miljøledelse og erhvervsfaglige uddannelser. Flere uddannelser ved Søværnets Teknikkursus er egentlige lærlingeuddannelser, hvor der udstedes svendebrev på lige fod med tilsvarende civile uddannelser.

Hvad er Søværnets Teknikkursus?
Søværnets Teknikkursus er Søværnets sømilitære tekniske uddannelses- og videnscenter.

Søværnets Teknikkursus tilbyder en bred vifte af tekniske uddannelser. De generelle uddannelser er erhvervsfaglige indenfor automation og elektronik, hvor skolen gennemfører Forsvarets samlede lærlingeuddannelse af elektronikkonstabler, og søværnets lærlingeuddannelse af automatikkonstabler.

Af andre civilt kompetencegivende uddannelser gennemføres maskinist og datafagtekniker, som en videreuddannelse for tekniske medarbejdere, der skal uddannes til sergent.

Tilsvarende tilbydes en lang række uddannelser rettet direkte mod søværnets særlige behov for kompetencer inden for skibs- og maskinteknik, værkstedsteknik, overvågnings- og varslingsteknik, kontrol- og kommunikationsteknik.

Herudover gennemføres faglig uddannelse af tekniske kadetter som en integreret del af Søværnets Marineingeniøruddannelse.

Militære teknikere.
Søværnets Teknikkursus er eneste uddannelsessted i Danmark for sømilitære tekniske uddannelser. Her skabes militære teknikere på et højt professionelt niveau.

Den helt særlige sammensætning af civile og militære tekniske uddannelser er unik, og er en forudsætning for anvendelse af Søværnets moderne, højteknologiske skibe.

Teknisk Uddannelses- og videnscenter.
Søværnets Teknikkursus er opstået som en sammenlægning af en række af Søværnets tekniske uddannelsessteder op igennem 1980’erne og 1990’erne. Denne samling af erfaring og teknologisk viden har skabt grundlaget for, at skolen i dag er Forsvarets sømilitære tekniske uddannelses- og videnscenter.

Mission.
Da Søværnets Teknikkursus skaber militære teknikere på et højt professionelt niveau, skal undervisningen og uddannelsesudstyr naturligvis afspejle dette.
Undervisning gennemføres derfor med udstrakt brug af IT i lokaler, værksteder og laboratorier, der er dedikeret til tekniske uddannelser.

Hvor opererer Søværnets Teknikkursus?
Søværnets skibe opererer globalt, mens Søværnets Teknikkursus virke i højere grad må betegnes som nationalt, idet uddannelsen primært finder sted forud for internationale operationer.
For at opretholde et højt kvalifikationsniveau deltager skolen i internationalt samarbejde om bl.a. maskinsimulation og sensorteknologi, ligesom lærerkræfter uddannes ved respektive leverandører i udlandet.

Strategi.
Søværnets Teknikkursus vil arbejde målrettet mod at være på forkant med den teknologiske udvikling for herigennem at kunne understøtte den moderne teknologi, som anvendes i Søværnets skibe.
Tilsvarende stiler skolen efter at yde teknologistøtte til Hæren og Flyvevåbnet i det omfang behov opstår.
Adresse

P. Løwenørns Vej, Nyholm
1439 København K.


Kontakt info

Telefon: 3266 4500


E-mail: sps-myn-tek@mil.dk


Website

Søværnets Teknikkursus's websiteSøværnets Teknikkursus
Søværnets Teknikkursus
Søværnets Teknikkursus
Søværnets Teknikkursus