Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC


Professionshøjskolen UCC er udbyder af syv forskellige professionsbacheloruddannelser inden for det sociale og sundhedsfaglige område.

Mission - Professionshøjskolen UCC 

Professionshøjskolen UCC løser en række centrale uddannelsesopgaver, der understøtter og udvikler det danske velfærdssamfund og demokrati.

Professionshøjskolen UCC udbyder og udvikler professionsbachelor-uddannelser samt efter- og videreuddannelse på det pædagogiske, det sundhedsfaglige og det æstetisk- og sprogligt kommunikative område, der på et højt internationalt fagligt niveau imødekommer velfærds-samfundets behov.

Professionshøjskolen UCC bidrager regionalt, nationalt og internationalt, gennem videnudvikling og formidling af viden, til udvikling og vækst af de erhverv og professioner, som UCC retter sig i mod.

Vision 2012 - Overordnet strategisk målsætning

Professionshøjskolen UCC har forbedret, udviklet og synliggjort kvaliteten i sine kerneydelser, og kan derfor rekruttere og fastholde flere stude-rende i større attraktive studiemiljøer.

Professionshøjskolen UCC er den foretrukne aktør og samarbejdspartner indenfor sine kerneområder.

Professionshøjskolen UCC's aktiviteter er samlet i tre campusser i region-en.
Adresse

Titangade 11
2200 København N


Kontakt info

Telefon: 4189 7000


E-mail: UCC@UCC.DK


Åbningstider

Lærer
Pædagog
Pædagogisk assistent
Sygeplejerske
Fysioterapeut
Psykomotorisk terapeut
Tegnsprogstolk
Tekstilformidler


Website

Professionshøjskolen UCC's websiteProfessionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen UCC
Professionshøjskolen UCC