Ophelia

Ophelia


Ophelia tilbyder en professionel skuespilleruddannelse og som det eneste sted i Skandinavien underviser Ophelia i den amerikanske metode Meisner-teknikken. Den professionelle skuespilleruddannelse på Ophelia har en varighed på tre år.

Skuespilleruddannelsen på Ophelia gør brug af den berømte teknik kaldet Meisner-teknik.

Meisner-teknikken

Meisner-teknikken er udviklet af den amerikanske skuespilsunderviser Sanford Meisner og Meisner-teknikken bruges af mange store amerikanske og internationale skuespillere. Definitionen på Meisner-teknikken er kort og godt: "At leve sandfærdigt under opdigtede omstændigheder"På Ophelia vil hovedparten af skuespilsteknikken være viet en intensiv træning i Meisner’s teknik. Derefter er man som skuespiller godt på vej til at være sin rolle i stedet for at spille den.

Grunduddannelsen

Grunduddannelsen på Ophelia varer et år og via Meisner-teknikken lægger et fundament under din følelsesmæssige ægthed og fører dig ind i arbejdet med tekst via situationsforståelse. Grunduddannelsen indeholder følgende fire moduler:

Skuespilteknik
Stemmetræning
Stykkelæsning
Fysiodrama/Kropstræning

Genre-forløbet

På dit andet år af skuespilleruddannelser er Genre-forløbet. Genre-forløbet koncentrerer sig om at omsætte skuespilteknikken i arbejde med tekster af så forskellig art som muligt. Når Meisner-teknikken beherskes er det afgørende at komme videre og få erfaringer med nogle af de genrer eller stilarter skuespilforfattere udtrykker sig i.

Praktik og produktion

Det tredje og sidste år på skuespilleruddannelsen har fokus på praktik og produktion. Tredje-året vil bestå af produktioner, der i videst mulige udstrækning udspringer af den enkelte elevs lyst til kunstnerisk udfoldelse. Vil du lave Shakespeare, stand-up eller måske tv-satire? Vi tilrettelægger et forløb der realiserer din drøm og hvor den tekniske undervisning lægges an på at støtte og løse skuespiltekniske, stemmemæssige og kropsdramatiske udfordringer, som dine drømme medfører.

Optagelse

Alle kan tilmelde sig optagelsesprøven. Der er ingen særlige krav om alder eller forudsætninger. Prøven varer en hel dag og former sig som en miniworkshop med nogle af de elementer, der undervises i på skolen. Det koster 400,- at deltage. Til prøven skal du spille et stykke fra et skuespil eller en film efter eget valg. Eneste krav er at scenen skal indeholde situation, handling og karakter. Din scene skal vare mindst to og højst fire minutter. Du får stillet en stikordsgiver til rådighed, hvis du har brug for suffli eller medspiller. Husk tekst til din stikordsgiver. Ophelia anbefaler at du vælger en tekst, du personligt kan forholde dig til. Husk at medbringe tøj du kan bevæge dig i.
Adresse

Gasværksvej 4E
1656 København V


Uddannelser

Skuespilleruddannelsen Ophelia


Ophelia
Ophelia