Øresundsakvariet

Øresundsakvariet


Øresundsakvariet (en del af Københavns Universitet) er et saltvandsakvarium og et videnspædagoisk center indenfor havmiljøet med oplevelser og inspiration til alle!

Øresundsakvariet er et lokalt, mindre saltvandsakvarium, der ligger tæt på Øresund og på Nordhavnen i Helsingør. Ved et besøg på akvariet fås et indblik i den fantastiske og for de fleste mennesker fuldstændig ukendte verden som udfolder sig på bunden af de danske have og fjorde.

Om Øresundsakvariet

Øresundsakvariet er en del Københavns Universitets museer og samtidigt et saltvandsakvarium (zoologisk anlæg) og et videnpædagoisk center indenfor havmiljøet med oplevelser og inspiration til alle!

Om akvariet generelt
Øresundsakvariet er et lokalt, mindre saltvandsakvarium, der ligger tæt på Øresund og på Nordhavnen i Helsingør. Ved et besøg på akvariet fås et indblik i den fantastiske og for de fleste mennesker fuldstændig ukendte verden som udfolder sig på bunden af de danske have og fjorde. Øresundsakvariet har 2005/2006 gennemgået den største udvidelse og renovering siden akvariet åbnedes i 1973 og er således på en række områder væsentligt forbedret. Bl.a. er der opbygget helt nyt moderne filtreringsanlæg til akvarievandet som giver Danmarks reneste vand!

De tre typer akvarier
Det ny Øresundsakvarium er indrettet med fire forskellige typer akvarier, nemlig biotopakvarier, temaakvarier, voksenrørebassin og så endelig det meget populære børnerøreakvarium.

1) Biotopakvarier
Grundplanen i udstillingen udgøres af biotopakvarierne, som er rekonstruktioner af 15 forskellige bundlokaliteter eller biotoper i Øresund og Kattegat, sådan at man i denne række af akvarier bevæger sig fra sandbund på det helt lave vand (15 cm) over ålegræs og stenrev ned til mudderbunden på 35 meters dybde og op igen over klippeskrænter og vrag til et udsnit af Helsingør Nordhavn på 4 meters dybde. 

2) Temaakvarier
Herudover er en række temaakvarier, d.v.s mindre akvarier med
smådyr, som ofte bliver overset i de større akvarier , eller hvis adfærd er særlig interessant. Her sker der en vis udskiftning af dyr, således at det bl.a. er muligt at se interessante perioder i enkelte dyrs livsforløb. Temavæggen er blevet moderniseret i foråret 2000 og der er således blevet dobbelt så mange akvarier samt et helt nyt konstrueret vandmandsakvarium.

3) Rørebassinerne
Sidst men ikke mindst er der ved indgangen placeret et stort børnerørebassin som tilgodeser 3 forskellige højder af børn (og voksne!) og hvor det er tilladt at røre ved nogle af de dyr, man har betragtet i akvarierne f.eks. søanemoner, søpindsvin, krabber, forskellige fisk m.m. (PS! HUSK DOG AF HENSYN TIL DYRENE IKKE AT TAGE DEM OP AF VANDET!) I udstillingsindgangen er der endeligt placeret et kombineret voksenrørebassin / biotopakvarium (De boblende rev i Kattegat) hvor man ved hjælp fra en voksen må røre ved sømrokkernes næser el. rødhajens sjove hud.

Vores kustoder/biologiguider er trænede havbiologistuderende og fiskeassistentstuderende som kan fortælle en masse om de forskellige havdyr i akvariet.
Adresse

Strandpromenaden 5
3000 Helsingør


Kontakt info

Tlf.: 35 32 19 70


E-mail: oresundsakvariet@bio.ku.dk


Åbningstider

September-maj
Hverdage 10 - 16. Weekender 10 - 17 


Juni-august
Hverdage 10 - 17. Weekender 10 - 17


Website

Øresundsakvariet's websiteØresundsakvariet
Øresundsakvariet
Øresundsakvariet
Øresundsakvariet