Nicolai

Nicolai


Nicolai er opført i et af Danmarks største og mest helstøbte historiske skolebygningsanlæg. Idag finder du her kulturhistorie, kultur for børn, events, design, kunst og film.

Nicolai er fem skolebygninger, der blev bygget fra 1856-1908 i Skolegade/Blæsbjerggade, og fra slutningen af 1940erne tilsammen blev kaldt Sct. Nicolai Skole. Komplekset viser, hvordan skolebyggeriet udviklede sig i denne periode samtidig med, at byens befolkning voksede eksplosivt. Nicolai er centrum i et ”latinerkvarter”, der også omfattede Kolding Gymnasium (nu Socialforvaltning), Teknisk Skole og den private Døtreskole (begge nu Kolding Realskole).

Sct. Nicolai Skole lukkede i 1983, og derefter var der i en periode Ungdomsskole, Musikskole og Dagcentret Mødestedet i dele af skolekomplekset. I 2004 blev der indgået en aftale med Kolding Kommune om renovering af de gamle skolebygninger og omdannelse af dem til et kulturkompleks. Opgaven blev overdraget Arkitektstuen Dorthe Mandrup i samarbejde med landskabssarkitekt Kirsten Jensens Tegnestue.

De fem skolebygninger i komplekset er:

Borgerskolen, bygget i 1856 (nu Nicolai Historie)

Skolen er en enkel klassicistisk bygning. På facaden er opsat en tavle med givernes navne og inskriptionen "Herre i dit lys ser vi lyset”. Den blev bygget som Borgerskole (Betalingsskole, Heldagsskole), senere blev den Forskole og sidenhen Hjælpeskole (indtil 1968) og til sidst Ungdomsskole. Skolelæge og Skoletandpleje har haft lokaler i denne bygning, der siden 1988 har været fredet.

 
Friskolen bygget i 1879 (nu Nicolai for Børn)

Skolen er bygget til Friskole (Halvdagsskole) i 1879. Forskellen mellem Friskole og Betalingsskole blev ophævet i begyndelsen af 1900-tallet, så alle børn herefter fik gratis heldagsundervisning. I Friskolens kælder var der fra 1898 børnebespisning.
 

Gymnastikhuset bygget i 1881-82 (nu Nicolai Scene)

Gymnastikhuset blev benyttet af alle skolens elever. Arkitekt var kgl. bygningsinspektør, L.A. Winstrup. Han var også arkitekten bag Døtreskolen, Kolding Rådhus, Sct. Nicolai Kirke og flere kirker på egnen. Stilen er italiensk renæssance, Gymnastikhuset har i mange år under navnet Katrinegadesalen været benyttet til koncertsal for klassisk musik og til udstillinger. Bygningen er fredet.
 

Pigeskolen bygget i 1898 (nu Nicolai Kunst og Design)

Bygningen benyttedes de første år til friskole, men efter at Ålykkeskolen var blevet bygget i 1904, opdeltes Koldings Skolevæsen i Forskole, Drengeskole og Pigeskole. De større drenge kom på Ålykkeskolen, mens de større piger gik i Pigeskolen. Skolen er tegnet af arkitekt Johan Chr. Fussing i italiensk renæssance. Han tegnede også den nærliggende Teknisk Skole og Ålykkeskolen.
 

Forskolen bygget i 1908 (nu Nicolai Film)

Da Borgerskolen blev for lille til Forskole, byggedes endnu en skolebygning ud mod Blæsbjerggade i 1908. Arkitekt var Robert V. Schmidt, der også tegnede de fleste privatbanestationer i Koldingområdet. I denne skolebygning var der også en gymnastiksal.
Adresse

Skolegade 2
6000 Kolding


Kontakt info

Telefon: 79 79 10 18


E-mail: krly@kolding.dk


Åbningstider

Se aktuelle åbningstider her


Website

Nicolai's websiteNicolai
Nicolai
Nicolai
Nicolai