Næstveds Gymnasium og HF


Næstved Gymnasium og HF byder indenfor til en skole med lokale rødder og global interesse.

Her er undervisningen i centrum, men dækker ikke blot over grammatik, formler og udvalgte metoder. Her lægger vi nemlig vægt på, at undervisningen også udvikler elevernes almene, sociale og personlige kompetencer.

Læs mere om skolen og se de flotte billeder på vores hjemmeside.

Skolen arbejder tæt sammen med Næstved SportsCollege, Talentskolen, Næstveds øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Gennem godt samarbejde med virksomheder og institutioner i lokalområdet får vi virkeligheden ind i undervisningen, så undervisningen bliver mere anvendelsesorienteret.

På det internationale plan har vi samarbejde med gymnasier i bl.a. Zagreb, Berlin og i Poitiers. Vi har også samarbejdet med en kinesisk high school siden 2009. 

Ekskursioner forekommer i mange af skolens fag, og i løbet af deres gymnasietid får samtlige elever mulighed for at tage på en uges studierejse

Elever med særlige talenter gives mulighed for at udvikle talentet inden for et af gymnasiets mange talentprogrammer, der findes inden for mange af fagene. 

Åbenhed og tolerance og blandt skolens nøgleord, og vi lægger stor vægt på demokrati, så alle kan få indflydelse og medbestemmelse i dagligdagen og på hvilken vej, skolen udvikler sig. Elevrådet er aktive og repræsenteret i alle udvalg på skolen.

Efter skoletid kan eleverne dyrke samvær og samarbejde gennem tilbud om frivillig undervisning i idræt, musik og billedkunst.
Kontakt info

Tlf.: 55 72 06 76
E-Mail: skolen@naestved-gym.dk


Website

Næstveds Gymnasium og HF's websiteNæstveds Gymnasium og HF
Næstveds Gymnasium og HF
Næstveds Gymnasium og HF