Medicin med industriel specialisering

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aalborg SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Aalborg Universitet
By Aalborg
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet
Medicin med industriel specialisering
Medicin med industriel specialisering er en uddannelsen som helt konkret kvalificerer dig til at bestride et job i lægemiddelindustrien. Viden om kroppens anatomi og fysiologi er med til at give dig et godt udgangspunkt til behandling af sygdomme. Men for at være effektiv i din behandling skal du også lære at beherske den aller-nyeste teknologi til at udvikle nye og bedre medicinske præparater. Uddannelsen har også et humanistisk aspekt idet, der lægges vægt på etiske og moralske overvejelser ved behandlingsformer og forskning.

Studiet er opbygget som en bacheloruddannelse på tre år efterfulgt af en kandidatuddannelse på to år. Studieformen er en kombination af problemorienteret projektarbejde, forelæsninger, kurser og praktik på sygehuse og i virksomheder. Uddannelsen er tilrettelagt i samarbejde mellem Aalborg Universitet og Nordjyllands Amt.