Kunstakademiets Konservatorskole

Kunstakademiets Konservatorskole


Konservatorskolen uddanner studerende og forsker inden for bevaring af vores fælles kulturarv.

Uddannelsen til er opbygget af to dele: en treårig bacheloruddannelse (B.Sc.) og en toårig kandidatoverbygning, der sammen med bachelorgraden giver ret til titlen cand.scient.cons.

Hvad er Konservatorskolen

Konservatorskolen er en del af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, som er en højere uddannelsesinstitution under Kulturministeriet.

Institutionen har til opgave "på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering".

På Konservatorskolen uddannes konservatorer, og der forskes inden for bevaring af vores fælles kultur- og naturarv. Dvs. de vidnesbyrd om menneskelig aktivitet og naturens udvikling, der viser sig i bl.a. skrifter og billeder, i kunstneriske udtryk, i redskaber og bygninger samt naturhistoriske fund - vores fælles arvegods og historie.
Adresse

Esplanaden 34
1263 København K


Kontakt info

Telefon: 3374 4700


E-mail: KONS@KONS.DK


Website

Kunstakademiets Konservatorskole's websiteKunstakademiets Konservatorskole
Kunstakademiets Konservatorskole
Kunstakademiets Konservatorskole