Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)


ToRS beskæftiger sig med sprog, kultur, religion, samfund primært i verden udenfor Vesteuropa og USA. Mange af de uddannelser som udbydes ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier har derfor afsæt i humanistiske discipliner.

ToRS beskæftiger sig med sprog, kultur, religion og samfund, primært i verden uden for Vesteuropa og USA. Tværkulturelle kompetencer og viden om verdens mangfoldighed er af afgørende betydning i den globaliserede verden – politisk, økonomisk og kulturelt. Det er ToRS’ formål at formidle indsigt i denne mangfoldighed.

Forskningen og undervisningen på instituttet behandler aktuelle forhold i det 21. århundredes økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle brændpunkter, men rummer tillige et historisk perspektiv, der rækker helt tilbage til jæger- og samlersamfundene, de første bysamfund og dannelsen af oldtidens første verdenscivilisationer i Mellemøsten, Asien og Sydamerika.

Sproglige kompetencer og regional ekspertise udgør fundamentet for ToRS’ virke. Hvert samfund studeres på sine egne præmisser og via sit eget sprog, men med det udgangspunkt, at kulturer, religioner og samfund aldrig kan forstås som isolerede enheder. Regionale processer må altid ses i et større perspektiv, der går på tværs af kulturer, landegrænser og perioder.

Det er ToRS’ ambition at bidrage til vidensamfundets udvikling ved at øge forståelsen for kulturhistoriske, religiøse og samfundsmæssige forhold i en verden, hvis regioner på én gang er tæt forbundne og langt fra hinanden. Gennem forskning, formidling og uddannelse gør ToRS samfundet klogere, både på sig selv og på andre. 

ToRS opstod den 1. maj 2004, da fem institutter ved det humanistiske fakultet blev lagt sammen. I dag bygger instituttet på følgende otte enheder med hver deres faglighed:

Video af den studerende Viktor:

ToRS’ vigtigste formål er at bedrive forskning og uddannelse på højt internationalt niveau.

Forskningen omfatter mange forskellige discipliner, hvoraf de vigtigste er litteratur- og samfundsstudier, religionsvidenskab, antropologi, arkæologi og historie. Derved bidrager instituttet til vidensamfundets udvikling – og ikke mindst til forståelsen af en lang række kulturhistoriske og dagsaktuelle forhold i en globaliseret verden, der i kraft af sine mange og hyppige kulturmøder har et større konfliktpotentiale end måske nogen sinde før.

Det er instituttets formål at formidle denne viden ved at uddanne og videreuddanne kandidater og ved at have en bred kontaktflade til erhvervsliv, medier, skoler, institutioner og i det hele taget alle dele af samfundet, som er afhængig af indsigt i og forståelse af historiske og samtidige kulturer.

I alt rummer instituttet 28 studieretninger, som har det til fælles, at de bygger på regional indsigt i de dele af verden, som ligger uden for Vesteuropa og Nordamerika. Regional indsigt er en vare, som i stigende grad efterspørges af erhvervslivet, medierne og samfundet generelt.

Derfor er det blandt andet instituttets intention at gøre det muligt at udvikle og ajourholde en ekspertise i regionernes sprog, eftersom det er de sproglige kompetencer, der er nøglen til førstehåndsstudier af kildemateriale, kultur og samfund. De enkelte afdelinger underviser i et eller flere sprog, som er relevante for deres geografiske område, f. eks. asiatiske sprog som kinesisk og japansk, mellemøstlige sprog som arabisk og hebraisk, slaviske sprog som russisk og bulgarsk og et enkelt vesteuropæisk sprog, nemlig moderne græsk.

Instituttet arbejder på at styrke de tværkulturelle og komparative perspektiver, sådan at det regionale ses i en bredere kontekst. Disse perspektiver er integreret i alle fag, men for at styrke og facilitere det inter-regionale udsyn har instituttet etableret Center for Komparative Kulturstudier, som udbyder tilvalgs- og overbygningsstudier. Faget Minoritetsstudier er et tematisk studie, som også går på tværs af grænser. Det tværkulturelle perspektiv styrkes af Religionshistorie, som har en lang tradition for at udforske relationerne mellem regionale religiøse udtryk og internationale bevægelser.

Instituttets historiske dimension rummes i en række oldtidsfag, som forsker i, hvordan de tidlige civilisationer opstod, og som er baseret på studiet af arkæologiske levn og oldtidens sprog. Især studiet af de mellemøstlige, meso- og sydamerikanske oldtidskulturer spiller en vigtig rolle i instituttets forskning i fortiden.
Adresse

Snorresgade 17-19
2300 København S


Kontakt info

Telefon: 3532 8900


E-mail: tors@hum.ku.dk


Website

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)'s website


Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)