Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV)

Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV)


På Institut for Folkesundhedsvidenskab forskes og arbejdes der med at forbedre befolkningens sundhed. Forskningen omfatter befolkningens sundhedsstatus og tiltag, der skal forbedre befolkningens sundhed og samfundets indsats til reduktion af sygelighed og dødelighed. Forskningen er tværvidenskabelig og udføres af forskere med baggrund i sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Institut for Folkesundhedsvidenskab blev oprettet i 1997 og beskæftiger omkring 180 medarbejdere og en omsætning på ca. 100 mio kr. årligt.  En stor del af instituttet har til huse på Center for Sundhed og Samfund, der ligger på Københavns gamle Kommunehospital. Læs om bygningens historie her.

Instituttets forskning bidrager til det videnskablige fundament for forbedring af befolkningens sundhed og for øget indsigt i sammenhængen mellem sundhed og samfund. Forskningen fokuserer på forekomst, fordeling og årsager til sygdomme og sygdomskonsekvenser i befolkningen. Det omfatter også studiet af sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser samt sundhedsvæsenets organisation, funktion og resultater.

Instituttet rummer en række af fakultetets kernekompetencer inden for metodediscipliner som biostatistik, epidemiologi, videnskabsteori, kvalitative forskningsmetoder mv. og har et bredt samarbejde med biomedicinsk og klinisk forskning.

Organisering

Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet. Vi har i alt 5 afdelinger:

Almen Medicin
Biostatistik
Miljø og Sundhed
Social Medicin 
Sundhedstjenesteforskning

Instituttet rummer desuden Center for Epidemiologi og Screening og Medicinsk Museion.

Institutsekretariatet

Institutsekretariatet varetager økonomi- og personaleadministration, indkøbsfunktionsamt studieadministration og kursusadministration. Sekretariatet består af enøkonomi- og personalesektionen studiesektion samt et forskerskolesekretariat.

Medarbejderne

Instituttets medarbejdere består af 57 professorer, lektorer og adjunkter, ca. 70 post. doc.-ansatte, ph.d.-stipendiater og videnskabelige assistenter og ca 50 teknisk-administrative medarbejdere. Til instituttet er der desuden tilknyttet 4 kliniske professorer og 250 eksterne lektorer, undervisningsassistenter og studentermedhjælpere.

Samarbejde

Instituttet indgår i et tæt samarbejde med forskere fra samtlige fakulteter under Københavns Universitet, med sygehus- og praksissektoren og med andre universiteter og forskningsinstitutioner, herunder et betydeligt internationalt samarbejde. Dette samarbejde inkluderer forsknings- og undervisningsprojekter i netværker med fokus på aktiviteter i Danmark, Skandinavien, Europa/EU og i resten af verden, heriblandt lavindkomstlande.
Adresse

Øster Farimagsgade 5
1014 København K


Kontakt info

Tlf: 3532 7623


E-mail: dwi@sund.ku.dk


Website

Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV)'s website


Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV)
Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV)
Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV)
Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV)