Ingeniørhøjskolen i København (IHK)

Ingeniørhøjskolen i København (IHK)


Ingeniørhøjskolen i København tilbyder ti diplomingeniøruddannelser, Adgangskursus samt videreuddannelse. På Ingeniørhøjskolen i København kan du uddanne dig til ingeniør indenfor eksport, maskiner, elektronik, sundhedsteknologi, produktion, proces og innovation, bæredygtig energi, bygning, stærkstrøm og IT.

 

IHKs historie

Ingeniørhøjskolen i København er med mere end 125 år på bagen Danmarks ældste Ingeniørhøjskole.

1881 – de første eksamensbeviser

Det hele startede i 1881, hvor de første eksamensbeviser som Maskinbygningseksaminand blev udstedt fra det, der dengang hed Dagskolen for Bygningshåndværkere og Maskinbyggere. Dagskolen for Bygningshåndværkere og Maskinbyggere blev etableret af Det Tekniske Selskab. Industrialiseringen betød nemlig, at der var et stadigt voksende behov for at videreuddanne faglærte håndværkere. Skolen havde til huse i en undervisningsbygning på det gamle voldterræn, i dag Nørrevold, ved Ørstedsparken.

1907  - to nye uddannelser se dagens lys

Den teknologiske udvikling samfundet, og navnlig udviklingen indenfor elektroteknik og maskinteknikområdet, skabte et stort behov for nye uddannelser. Det førte i 1907 til de to nye to-årige uddannelser til Maskinkonstruktør og Elektrokonstruktør.  Undervisningen fandt sted i Det Tekniske Selskabs nye bygning i Prinsesse Charlottes Gade på Nørrebro. Senere blev der udvidet endnu engang og undervisningen blev spredt til lokaler på Drejersvej på Nørrebro, Trekronergade i Valby og i Gullfossgade på Amager.

1922 – fra to til tre år

Den maskintekniske og den elektrotekniske uddannelse blev i 1922 forlænget, så det herefter tog tre år at gennemføre uddannelsen. 

1931 – skolen skifter navn

50-års jubilæet i 1931 blev benyttet til at lade skolen skifte navn til Københavns Maskin- og Elektroteknikum. Samme år blev Husbygningsteknikum etableret som en et-årig overbygning på den to-årige bygmesterskole.

1961 – Fra handelsministeriet til Undervisningsministeriet

I løbet af 1961 blev al teknisk undervisning flyttet fra Handelsministeriet til Undervisningsministeriet. Efterfølgende blev der i 1962 oprettet teknika som selvejende institutioner i Danmark. Ingeniørhøjskolen blev etableret i april 1963 som selvstændig skole med sin egen bestyrelse. Bestyrelsen valgte en rektor for tre år af gangen, og en lærerforsamling kunne indstille til bestyrelsen, hvem der skulle bestride dette embede.

1966 - Adgangskursus

I 1966 oprettede Ingeniørhøjskolen et 1-årigt Adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Adgangskursus blev en obligatoriske uddannelsesdel, der lå forud for det egentlige ingeniørstudium. Adgangskursus svarer til studentereksamen og man kan den dag i dag tage et et-årigt adgangskursus for at bliver optaget på ingeniøruddannelserne, hvis man ikke har en studentereksamen.

1977 - Vokseværk

Teknikumingeniøruddannelsen blev gennemført i 1977 som autoriseret uddannelse med værkstedskole og praktik i en dansk virksomhed. Samme år ekspanderede Ingeniørhøjskolen, så uddannelserne blev samlet i henholdsvis Prinsesse Charlottes Gade, Trekronergade og i nylejede lokaler i Hørkær i Herlev. Siden april 1995 har alle Ingeniørhøjskolens uddannelser været samlet i et flot byggeri på 42.000 kvadratmeter på Lautrupvang i Ballerup.

I dag er Ingeniørhøjskolen i København, University College,  med sine 2300 studerende og cirka 250 ansatte, Danmarks største ingeniørhøjskole.

Hent hele historien i det jubilæumsskrift, der blev udgivet i anledning af skolens 125 års jubilæum i oktober 2006 »
Adresse

Lautrupvang 15
2750 Ballerup


Kontakt info

Telefon: 4480 5088


E-mail: ihk@ihk.dk


Website

Ingeniørhøjskolen i København (IHK)'s websiteIngeniørhøjskolen i København (IHK)
Ingeniørhøjskolen i København (IHK)
Ingeniørhøjskolen i København (IHK)
Ingeniørhøjskolen i København (IHK)