Handelsøkonom

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav
København SU berettiget Erhvervsuddannelser 2 år Gymnasiel
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Erhvervsuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Gymnasiel
Handelsøkonom

Handelsøkonomen er en uddannelse der minder om markedsføringsøkonomuddannelsen, men forskellen er at der er mindre fokus på marketing og mere fokus på den direkte handel mellem virksomheder.


Handelsøkonomer er de typer der følger op på salg og indkøb internt i virksomheden. Det er dem der får hjulene i virksomheden til at køre rundt til dagligt, hvor markedsføringsøkonomerne er dem der har fokus på salget ud ad til.

Handelsøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående uddannelse, som klæder dig på til at møde erhvervslivets store behov for medarbejdere, som kan skabe vækst, har talent for at sælge, og som ved hvilke varer, der skal købes ind hvornår. Handelsøkonomuddannelsen giver specifikke kompetencer inden for indkøb, drift og salg. I løbet af uddannelsen får du opbygget en viden om kommunikation, hvor et af de helt centrale områder er personlig udvikling. Netop personlig udvikling og selvforståelse er vigtigt for dig som salgstalent, da det er nøglen til eksempelvis samarbejde/netværk, kreativ problemløsning og entrepreneurship. Det er et af uddannelsens mål, at du skal have forståelse for virksomheders økonomi og økonomistyring. Organisationsteori bliver også behandlet for at give dig optimal forståelse for strukturen i en salgsorganisation, og du får analyseredskaber og metoder til at forstå virksomheders omgivelser. Naturligvis vil der blive arbejdet omhyggeligt med teorier og teknikker inden for indkøb, logistik og salg.


Det to-årige videregående uddannelsesforløb er bygget op over fire semestre. De to første foregår på skolen, hvor alle teorierne gennemgås. De to næste foregår i en virksomhed, hvor teorien omsættes til praksis, og hvor der skabes forståelse for, hvor og hvordan de enkelte teoriområder spiller sammen. Virksomhedspraktikken afsluttes med en hovedopgave, som gerne tager udgangspunkt i et aktuelt problem, som virksomheden ønsker bearbejdet.


Jobmuligheder

Distriktschef, butikschef, afdelingschef, salgsleder, account manager osv. Der er mange muligheder for at få arbejde med en uddannelse som handelsøkonom.Specielle adgangskrav

For at blive optaget på handelsøkonomuddannelsen, skal du have en gymnasial uddannelse (HHX, HF, STX, HTX) med engelsk på niveau C eller en erhvervsuddannelse inden for detail, handel, kontor eller finans med engelsk på niveau C og matematik niveau D eller erhvervsøkonomi niveau D.