Geografi - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aalborg, Roskilde SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Roskilde Universitet (RUC)
Københavns Universitet
Aalborg Universitet
By København, Aalborg, Roskilde
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Roskilde Universitet (RUC)
Københavns Universitet
Aalborg Universitet
Geografi

Geografi er et studie af vores jords overflade og de påvirkninger, naturlige som menneskelige, som former byer, skove, naturen, klima og mange andre forhold. Geo betyder jord på græsk og er i bund og grund et naturvidenskabeligt fag. Hvad enten du ønsker at arbejde med problemstillinger indenfor klimaet, byfornyelse, global opvarmning eller lign. så kan du være sikker på at Geografi tager udgangspunkt i tidssvarende trends og nærværende problemer. Problemstillinger er ikke kun af en naturvidenskabelig karakter, da du som studerende på Geografi også er nødt til at fokusere på humanistiske og kulturelle processer for at forstå de levevilkår som vi som mennesker lever under.


Det kan f.eks. være forbrugeres indstilling til økologi som konsumvare og samtidig som en bæredygtig produktionsform. Så du kommer aktivt til at arbejde tværfagligt med Geografi og kan nemt inddrage relevante discipliner for at supplere forståelse for bestemte problemstillinger. Undervisningen tager udgangspunkt i en grundig introduktion til de forskellige discipliner indenfor Geografi. Du lærer hurtigt at bruge teoretiske værktøjer i praksis f.eks. ved helt konkret at deltage aktivt i feltarbejde som så skal udmønte sig i skriftlige projekter bagefter.


Studieform


En stor del af undervisningen på Geografi er feltarbejde, hvor du populært sagt har fingrene direkte i jorden. Ved siden af feltarbejdet deltager du i forskellige kurser som supplerer med teoretisk viden og metoder. Der er 3 moduler på uddannelsen Geografi:


1 Modul Er et grundkursus, hvor du introduceres til de helt grundlæggende teorier og videnskabelige problemstillingen indenfor fagområdet. Du lærer at bruge teoretiske metoder i disciplinerne samfundsgeografi, kulturgeografi og naturgeografi. I slutningen af 1 modul har du mulighed for at tage på ekskursioner til spændende geografiske områder. Ved siden af undervisningen skal du udfærdige et projekt som omhandler de teorier du har lært og anvender relevante videnskabelige metoder.


2 Modul På dette modul bliver du tilbudt at deltage i et sommer-feltkursus, hvor du får mulighed for at afprøve dine teoretiske kompetencer af i praksis. Det sted hvor felt-kursuset afholdes varierer fra år til år - tidligere har studerende foretaget feltarbejde i Chile og Grækenland. Udover aktivt feltarbejde modtager du undervisning i videregående kurser i kulturgeografi, samfundsgeografi og naturgeografi, samt IT som en vigtig allieret i opstilling og løsning af problemstillinger indenfor geografiske områder.


3 Modul På dette modul optræder de mest specialiserede kurser, og det er også her du kan skabe dig din egen individuelle faglige profil.


Du kan søge om et at studere et år ved et udenlandsk universitet. Der er også gode muligheder for at deltage i forskningsseminarer ved siden af den obligatoriske undervisning. På uddannelsen er der også andet end studie og undervisning. De studerende arrangerer en lang række fester og sjove sociale arrangementer som f.eks. julefrokost, årsfest, semesterfester osv.


For at opnå et kandidatgrad i skal du kombinere Geografi med 1 andet overbygningsfag. Populære kombinationsmuligheder for Geografi er: Virksomhedsstudier, Datalogi, Offentlig Administration, Historie eller Socialvidenskab.


Jobmuligheder

Med en overbygningsuddannelse i Geografi er det nærliggende at du kommer til at arbejde med forvaltning af naturressourcer - det kan alle former for ressourcer som skove, kyststrækning, fredede naturområder osv. Med Geografi i ryggen kan du også varetage ansvarsområder som byplanlægger, erhvervsudvikler, turistplanlægger, infrastrukturudvikler osv. En del studerende vælger også at læse videre til gymnasielærer ved at bruge deres tilvalgsfag til at opnå undervisningskompetence ved gymnasier.