Fiskeskipper

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark SU berettiget Shippinguddannelser 3 år Folkeskole Skagen Skipperskole
By Hele Danmark
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Shippinguddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Folkeskole
Uddannelsesinstitution Skagen Skipperskole
Fiskeskipper

Er du glad for havet og fiskeri, og gerne vil leve af det, som har været Danmarks erhverv nummer ét i tidernes morgen? Så tag på skipperskolen og bliv uddannet til Fiskeskipper af 1. grad.


Uddannelsen tager 2½-3½ år at gennemføre, men de første 2 år foregår på havet, hvor du lærer kotymen at begå dig ombord på et skib.


Efterfølgende skal du et halvt til halvandet år på skolebænken og lære om blandt andet: Navigation og Meteorologi, som er essentielle for faget, hvis du skal kunne finde rundt til søs og vide hvilken retning du skal sejle for at undgå de største storme. Derudover er der undervisning i søret og administration, som selvfølgelig også er meget godt at kunne i tilfælde af at der opstår en tvist på havet.


Du lærer at kunne kommunikere på engelsk, da man som sømand kommer meget rundt og møder andre mennesker. Sikkerhed og miljøbeskyttelse samt brandbekæmpelse og brandledelse er også nogle vigtige fag du stifter bekendtskab med. Sidst men ikke mindst skal du undervises i maskinlære og maritim teknologi, udover fagene fiskerilære, biologi og havlære. Så ved du også hvor mange fisk du kan fange, hvor du må fange dem og hvilke forhold der er gunstige for et godt fiskested.


Når du er færdiguddannet er du fiskeskipper, som egentlig bare er en fisker med mere ansvar.


Som fiskeskipper må du styre stort set alle fiskeskibe i alle størrelser.


Jobmuligheder

Maritim forberedelse giver ikke i sig selv nye jobmuligheder, men er en betingelse for at læse videre til Sætteskipper.Specielle adgangskrav

Folkeskolens afgangsprøve. Endvidere kræves gyldig Blå Bog ved optagelse på skolen.