Europæiske studier

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Syddansk Universitet Sønderborg
By
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Syddansk Universitet Sønderborg
Europæiske studier

Europa gennemgår i disse år en rivende udvikling. Og Danmark følger selvfølgelig denne udvikling da er meget tæt forbundet i hele det Europæiske samarbejde, både økonomisk og arbejdskraftmæssigt.


I løbet af de seneste 20 år har Europakortet forandret sig. Hovedskillelinjen fra den kolde krig er faldet bort, og selvom andre konflikter er opstået og udredt, og dannelsen af nye nationer har trukket nye grænser i Europa, så kendetegnes Europa i dag af et omfattende samarbejde på tværs af grænserne.


Det foregår på mange niveauer, fra det nationale til det regionale og lokale, ikke mindst i form af det grænseoverskridende regionale samarbejde.


Med denne uddannelse i europæiske studier, der særligt har fokus på regional udvikling, får du mulighed for at analysere og forstå udviklingen i Europa – herunder regionerne i Europa – og herigennem at få forudsætninger for at være med til at præge fremtidens Europa gennem arbejdet med udviklingsorienterede projekter i virksomheder, offentlige myndigheder og europæiske organisationer.


Krisen har ændret meget ved befolkningens holdning i forhold til støtte og samarbejde. Og indvandrepolitikken bliver også meget påvirket af de borgerkrige eller krige generelt, der findes i andre lande. Især når der er fri bevægelse af mennesker indenfor EU.


Da udviklingen aldrig står stille i verden og samfundet ændrer sig konstant, ligesom folks holdninger til medlemskab af EU eller ej, eller om der skal være nogle forbehold, så er det en af de mest samtidsrelevante uddannelser der findes, hvor du kan få viden om Danmarks nærmarked og samarbejdspartnere.


Derudover er der også det økonomiske forhold i Grækenland der er til debat om de stadig bør være med i EU eller ej, samt Tyrkiet der ønsker at være med, men har nogle menneskeretsmæssige forhold der besværliggør det for dem.


Men kort sagt er det en meget politisk præget uddannelse du vil tage, hvis du tager Europæiske studier.

Jobmuligheder

De færdiguddannede dimittender vil også kunne finde job i europæiske og internationale samarbejdsorganisationer, fx hos:
- en Europæiske Union
- Europarådet
- OECD
- OSCESpecielle adgangskrav

-Adgangsgivende eksamen
-Engelsk B
-Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
-Matematik B