Essentiel Psykoterapeut og Coach (EPC)

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København Ingen SU eller løn Erhvervsuddannelser Ingen Oasen - Vækstcentret for Personlig Udvikling
By København
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Erhvervsuddannelser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Oasen - Vækstcentret for Personlig Udvikling
Essentiel Psykoterapeut og Coach (EPC)

Denne uddannelse giver dig en grundig terapeutisk baggrund, som kvalificerer dig til at arbejde professionelt med andre mennesker som Essentiel Psykoterapeut og Coach. Essentiel betyder i denne sammenhæng noget væsentligt og afgørende der vedrører vores sande natur. Forløbet er på 20 dage pr år fordelt på 4 moduler á 5 dage med ca. 2½ måned imellem.Essensen er det virkelige i os, det oprindelige som ikke er betinget eller frembragt af noget ydre. Essensen er altid nærværende i os, men sindet er ofte så fyldt op af tanker og ideer, at essensen ikke opdages. At integrere arbejdet med essens, det som er det sande, det der beskriver det virkelige, det ægte i os, gør arbejdet med selvudvikling dybere og mere meningsfuldt.


Diamantmetoden


Diamantmetoden, "Diamond Approach", som er udviklet af A.H. Almaas og Faisal Muqaddam, USA, integrerer arbejdet med den moderne dybdepsykologi og spiritualitet. Den bygger på en forståelse af, hvordan vi mister essensen under den tidlige opvækst og udviklingsproces, og hvordan vi kan bevidstgøre og genvinde alle aspekter af essensen, af vores væren. Diamantmetoden udforsker den essentielle væren, som den dybeste sandhed om hvem vi er. Her betragtes den spirituelle rejse som en proces, hvori personligheden gradvist slipper grebet om vores væren og samtidig tillader essensen at træde frem.


Uddannelsen


Det centrale i uddannelsen er at deltagerne gennemgår en dyb personlig og spirituel udviklingsproces, hvor den enkelte gennem selvkendskab og frigørelse af indre ressourcer vil lære at bruge sig selv med større indsigt, klarhed og styrke. Deltagerne vil lære de nyeste teknikker indenfor den moderne udviklings- og psykoterapis områder og få effektive redskaber indenfor avancerede kommunikations- og konfliktløsningsmodeller samt coaching- og selvudviklingsteknikker. Deltagerne får også basal viden indenfor udviklingspsykologi, forandringsprincipper, forsvarsmekanismer og udviklingsprocesser, og vil under hele forløbet blive trænet i kontakt - samtale - terapeutiske færdigheder. Emner som essentilstande og spiritualitet, sammenhænge mellem krop og psyke, etik og helhed, værdier og mål er en integreret del af undervisningen. Uddannelsens overordnede mål er at uddanne velkvalificerede psykoterapeuter, der med modenhed og alsidige kvalifikationer, kan praktisere psykoterapi og coaching på et etisk forsvarligt grundlag.


Optagelse


For at blive optaget på uddannelsen skal du have erfaring med personlig udvikling og terapi, samt være fyldt 25 år ved uddannelsens start. Du må være selvstændig og moden, og indstillet på at arbejde personligt og dybt med dig selv. Du skal have gennemført kurserne "Healing og frigørelse af dit indre barn", trin 1 - 3 inden du starter, men kan eventuelt vente med at tage enten trin 2 eller trin 3 i løbet af første år på grunduddannelsen. Forud for optagelse på uddannelsen skal du have en samtale med Kasha om uddannelsen og om din baggrund er dækkende for at kunne deltage i efteruddannelsen.