Ernst & Young

Ernst & Young


Mennesker, der demonstrerer integritet, respekt og samarbejde.
Mennesker med energi, entusiasme og modet til at gå forrest.
Mennesker, der opbygger relationer ved at gøre det rigtige.

Vores værdier definerer, hvem vi er. De er grundlaget for vores globale organisation. De styrer vores holdninger og handlemåde. De påvirker den måde, vi samarbejder på — og den måde, vi betjener vores kunder og engagerer os i lokalsamfundet.

Hver dag træffer hver eneste af os valg og beslutninger, som har direkte indflydelse på den måde, som vi oplever hinanden på, og den måde, som vores kunder og omverden oplever os på. Vores værdier giver os et fælles ståsted, som sikrer, at vi alle handler ud fra de samme principper, når vi træffer disse beslutninger — over alt i vores globale organisation.

Hvert år markerer vi den måde, vi efterlever vores værdier på, ved at uddele en Chairman's Values Award. Med denne pris giver vi vores ansatte mulighed for at anerkende de kolleger, som i særlig grad efterlever vores værdier hver eneste dag. Dette er et vigtigt led i opbygningen af vores fælles kultur, som er forankret i vores stærke fokus på vores værdier.
Adresse

Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg


Kontakt info

Telefon: 3587 2222


E-mail: ey.copenhagen@dk.ey.com


Website

Ernst & Young's websiteErnst & Young