Erhvervsministeriets departement søger samfundsvidenskabelig studerende til internationalt team

Arbejdsgiver: Erhvervsministeriet

Adresse:

Område: Danmark, Den Europæiske Union, Europa, Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde, København, København K, København K, Norden, Region Hovedstaden, Sjælland, Skandinavien, Storkøbenhavn, Øresundsregionen

Opslået: 14/01/2021

Ansøgningsfrist: 14/02/2021


Erhvervsministeriets departement søger samfundsvidenskabelig studerende til internationalt team

Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriets departement søger samfundsvidenskabelig studerende til internationalt team

Erhvervsministeriet, København

Har du internationalt udsyn og brænder for at arbejde med EU-dagsordenen? Har du inte­resse for virksomheders rammevilkår og forbrugernes rettigheder? Så søg job i Erhvervs­ministe­riets departement, Område 2 (erhvervsregulering og internationale forhold), hvor vi arbejder med søfart, industripolitik, IPR, selskabsret, konkurrenceret, forbrugerpolitik, CSR, digitalisering og meget mere.

Du vil indgå i et studenterteam på tre.

Dine ar­bejdsopgaver kan fx bestå i at bidrage til svar på borgerbreve, bistå ved aktindsigter og udnævnelsessager samt forberedelse af rådsmøder i EU og andre internationale møder. Ligeså kan der være research-opgaver, der fx vil indgå i ny politikudvikling og interessevaretagelse i EU mv.Skriv venligst i din jobansøgning, at du så studiejobbet på StudenterGuiden.dk