Engelsk, Sprog og Internationale Studier

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aalborg SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Aalborg Universitet
By Aalborg
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet
Engelsk, Sprog og Internationale Studier
Kunne du tænke dig for en international virksomhed, der potentielt har hele verdenen som marked?. Så overvej at se nærmere på Sprog og Internationale Studier. Som medarbejder ved en international er et gennemgående krav, at du selvfølgelige kan kommunikere på engelsk på et højt niveau, samt at du kan sætte dig ind i de kulturelle og samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende på et forbrugermarked. Studiet kombinerer engelsk med målrettet fokus på kultur, samfunds- og erhvervsforhold i en verden, der hele tiden udvikler sig og er præget af en stigende globalisering. Studiet opfordrer til at man tager et semesters ophold ved et udenlandsk universitet. Et udenlandsophold styrker sproglige kompetencer og giver bedre interkulturel forståelse samt en masse spændende oplevesler.