Engelsk, Sprog og International Virksomhedskommunikation - Kandidat

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav
Aalborg SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor
By Aalborg
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Engelsk, Sprog og International Virksomhedskommunikation - Kandidat
På kandidatuddannelsen er der fokus på det fremmedsprog du valgte på bacheloruddannelsen. Du tilegner dig desuden kompetencer indenfor PR, international kommunikation og markedskommunikation. I løbet af de 2 år som uddannelsen varer kan du tage et praktikophold ved en international virksomhed i udlandet eller Danmark. Uddannelsen afsluttes med et speciale, hvor du arbejder selvstændigt med et emne på et højt teoretisk niveau - det anbefales at specialet skrives i samarbejde med en virksomhed, da det kan bruges som en slags jobansøgning.