Digitale Medier

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Odense SU berettiget Kunstuddannelser 5 år Gymnasiel Det Fynske Kunstakademi
By Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kunstuddannelser
Varighed 5 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Det Fynske Kunstakademi
Digitale Medier

Digitale medier er et vidt begreb som dækker det brede spekter af kommunikationsteknikker lige fra digital videoproduktion over computeranimation til interaktive hjemmesider på internettet og sms med mobiltelefonen. Som faglig vejleder i digitale medier vil jeg skabe et miljø hvor vi praktisk og teoretisk arbejder med de muligheder som de digitale reproduktionstekniker giver kunstnere. Det unikke kunstværks tidsalder er forbi; digital video og MP3-filer kan uploades og downloades og kopieres i uendelighed. Hvilke muligheder giver det samtidskunstnere for at formidle deres arbejde? Og hvad betyder det for arbejdet?


Fokus på uddannelsen er de sociale og æstetiske perspektiver, som åbnes i den kunstneriske praksis gennem samtidens digitalt-baserede arbejds- og kommunikationsformer og ikke teknologien selv. Den er sekundær i forhold til hvad vi ønsker at bruge den til og hvad den betyder for forholdet mellem mennesker. Hvis man ved hvad man vil bruge teknologien til, så kan man tilpasse eller 'hacke' den så den gør hvad vi vil have den til. Ellers bliver vi jo bare slaver af teknologien, og det var jo ikke meningen, vel?


Specielt Internettet har skabt et nyt rum for kunstnerisk kommunikation og helt nye muligheder for distribution og interaktivitet. I undervisningen forsøger de studerende at forstå hvad det betyder for os selv, kunsten og vores samfund.


De studerende vil individuelt og kollektivt kunne udvikle arbejdsformer og refleksion i et kritisk og diskuterende miljø der kan være med til at sætte det kunstneriske arbejde i en social og historisk kontekst. Specielt er den kollektive udvikling af viden og forståelse forudsætningen for at de studerende også individuelt kan skabe arbejder, som rummer er højt niveau af følsomhed og kompleksitet. Der oprettes læsegrupper hvor de studerende læser teori sammen, og praksisgrupper hvor værker, enten af de studerendes arbejder, anden samtidskunst eller historiske værker gennemgås.


Derudover arbejdes der med et projektforløb, som har karakter af kunstnerisk forskning, hvor de studerende sammen undersøger en konkret problemstilling eller historisk begivenhed. En vigtig del af disse forløb er, at du lærer at præsentere og formidle dine resultater for offentligheden gennem udstillinger, websites, plakater, osv. I den sammenhæng er det vigtigt at bruge hele Fyn som klasselokale og arbejdsplads, og konkret opsøge folk, rum og viden, som kan anvendes i projekterne; fx. arkiver, biblioteker, virksomheder, forskningsinstitutioner, museer, bymiljøer mm.


Det er kort sagt en uddannelse i at være kunstner i den moderne tid, hvor netværk og verden omkring os skal formidles i vores netværk og verden omkring os.