Det Kongelige Danske Musikkonservatorium - (DKDM)

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium - (DKDM)


Det Kongelige Danske Musikkonservatorium kan du blive uddannet til musiker, sanger, musikpædagog, kirkemusiker, komponist og tonemester.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har ligesom universiteterne 3-årige bacheloruddannelser og 2-årige kandidatuddannelser. Som studerende på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er du berettiget til SU og statens uddannelsesstøtte. Du skal blot udfylde et SU-ansøgningsskema og aflevere det hos studieadministrationen.

Ikke kun enetimer

Din studietid drejer sig ikke kun om eneundervisning og flere timers daglig øvning. Som studerende bliver du udfordret og inspireret af kompetente undervisere, gæstelærere og medstuderende. Du udvider din horisont ved at deltage i fællestimer, fredagsbarer og koncerter. Aktiv deltagelse i konservatoriets studiemiljø er en afgørende del af et godt uddannelsesforløb.

Studerende og lærere er opdelt i faggrupper

Som studerende tilhører du en bestemt faggruppe med et særligt fællesskab. I har fællestimer inden for jeres område og instrument. I faggruppen vil I få ekstra tilbud om master classes, koncerter og andet, der vil være relevant for jer. Målet er at skabe et attraktivt studiemiljø for dig og dine medstuderende på konservatoriet.

Specielle ensembler

Mange faggrupper har oprettet ensembler, der giver mulighed for at spille kammermusik på højt niveau. Du kan læse mere om disse ensembler og deres koncerter under DKDM ensembler

DKDM afholder årligt en lang række masterclasses og kurser

Antallet af masterclasses er stadigt stigende, og det er et område konservatoriet prioriterer meget højt. Såvel udenlandske professionelle musikere som gæsteprofessorer giver undervisning, og ofte koncert, under deres ophold i Danmark.  

OmDet Kongelige Danske Musikkonservatorium - (DKDM)

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er Danmarks ældste musikkonservatorium. En dynamisk og levende kunstnerisk uddannelsesinstitution der med uddannelsesvirksomheden i centrum ser det som en hovedopgave at videreudvikle og løbende aktualisere den klassiske musik som en central del af samtidens musik- og kulturliv.

Musikalsk og stilistisk favner konservatoriet bredt fra tidlig musik over klassisk-romantisk musik til nyere og ny musik, herunder partiturmusikken af i morgen. Flertallet af konservatoriets uddannelser sigter mod udøvende virksomhed på højeste niveau - og for mange uddannelsers vedkommende tillige et professionelt pædagogisk virke. Ud over rene instrumentale og vokale uddannelser tilbydes særlige uddannelser inden for musikpædagogik, komposition, direktion og kirkemusik samt en uddannelse som tonemester. En bred vifte af samarbejds- og praktikaftaler har i de senere år intensiveret tilknytningen til arbejdsmarkedet og bidrager til gode beskæftigelsestal for vore uddannede kandidater.

Konservatoriets basale kunstneriske aktiviteter afspejles i et omfattende og rigt varieret koncertudbud, hvortil kommer profilerede projekter inden for pædagogisk og kunstnerisk udviklingsarbejde og forskning. Et omfattende internationalt kontakt- og samarbejdsnetværk slutter ringen båret af konservatoriets mange engagerede lærere og øvrige medarbejdere - og frem for alt den store stab af talentfulde studerende, som er kernen i det hele.

Siden sommeren 2008 har Det Kongelige Danske Musikkonservatorium haft til huse i fremragende bygningsrammer på Rosenørns Allé 22. Året inden havde arkitekten Vilhelm Lauritzens smukke og atmosfæremættede bygninger gennemgået en omfattende renovering og ombygning med henblik på den nødvendige transformation fra radiohus til et moderne musikkonservatorium. Resultatet er i international topklasse med masser af plads til undervisning og øvning samt enestående koncert- og produktionsmuligheder.

Vi ser frem til din ansøgning om optagelse.

DKDM afholder årligt en lang række masterclasses og kurser
Antallet af masterclasses er stadigt stigende, og det er et område konservatoriet prioriterer meget højt. Såvel udenlandske professionelle musikere som gæsteprofessorer giver undervisning, og ofte koncert, under deres ophold i Danmark.  Adresse

Rosenørns Allé 22
1970 Frederiksberg C


Kontakt info

Telefon: 7226 7226

E-mail: dkdm@dkdm.dk


Uddannelser

Klassisk Musikkonservatorieuddannelse

Klassisk Musikkonservatorieuddannelse


Website

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium - (DKDM)'s websiteDet Kongelige Danske Musikkonservatorium - (DKDM)
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium - (DKDM)
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium - (DKDM)
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium - (DKDM)