Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet


Københavns Universitets Humanistiske Fakultet faglige vifte rummer mange spændende fag. Bl.a. kunst og kulturvidenskab, litteratur, filosofi, pædagogik, historiske og arkæologiske fag, medier og kommunikation samt mere end 50 sprog fra det meste af verden.

 

Om Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet dækker som forsknings- og uddannelsesinstitution en bred vifte af de fag og uddannelser, der går under betegnelsen humanvidenskaberne. Omdrejningspunktet for mange af de humanistiske videnskaber er den menneskelige dimension i udvikling og innovation, samfundsforhold og politik, sprog og kommunikation, historie og kultur, kunst og æstetik og moderne medier og teknologier.

De humanistiske videnskaber er på arbejde, når der stilles skarpt på kulturarv og kulturkamp, religiøsitet og kulturforskelle, venne- og fjendebilleder, frihedssyn og sammenhængskraft, etik og dyrevelfærd, historiens fejltagelser og lærdomme, politisk spin og mediernes betydning i den globaliserede verden. De humanistiske uddannelser giver de studerende håndfaste færdigheder gennem sprogindlæring og tekstfortolkning, historie og kulturstudier, IT-praksis og kunstnerisk træning. Samtidig lærer de studerende at tænke kritisk, vurdere påstandes gyldighed og formulere enkle og klare svar på komplekse spørgsmål.
 
Arbejdsmarkedet efterspørger humanisternes hårde kompetencer. Behovet for strategiske kompetencer som sprog og kulturforståelse er stort, når virksomheder skal agere smidigt og fleksibelt på det globale marked og handle med nære og fjerne kulturer. Indsigt i den menneskelige dimension er nødvendig, når der skal formuleres fremtidssikrede løsninger på teknologiske udfordringer. Humanisternes kommunikative evner står højt i kurs, når presserende problemer som sundhed, klima og miljø er på dagsordenen.
 
Det Humanistiske Fakultet har over 11.000 studerende og ca. 1100 ansatte. Fakultetet består af otte institutter med seks studienævn, der tilbyder 47 bacheloruddannelser og 60 kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer. Uddannelserne dækker henved 40 sprog og 30 fag med fokus på historie, kultur, æstetik, medier, erkendelse og kommunikation. Fakultetet arbejder til stadighed på at udvikle nye tværgående uddannelser og forskningssatsninger under hensyn til samfundets og de studerendes ændrede behov.

Søndre Campus

Fysisk er humaniora i dag spredt på flere adresser i København, men har siden 1970'erne haft den største koncentration på Amager. I disse år udbygger og moderniserer fakultetet faciliteterne, så alle humanioras aktiviteter i 2013 er samlet i nye bygninger som universitetets Søndre Campus på Amager. Her i Ørestaden, sammen med bl.a. IT-Universitetet, Danmarks Radio og stribevis af højteknologiske virksomheder, får humaniora optimale vilkår for et aktivt og udfordrende studiemiljø, et innovativt forskningsmiljø og tæt kontakt til interessante samarbejdspartnere.

Læs mere om udviklingen af Søndre Campus
Adresse

Njalsgade 80
2300 København S.


Kontakt info

Telefon: 35 32 88 11


E-mail: hum-fak@hum.ku.dk


Website

Det Humanistiske Fakultet's websiteDet Humanistiske Fakultet
Det Humanistiske Fakultet
Det Humanistiske Fakultet
Det Humanistiske Fakultet