Cand.Merc i International Virksomhedsøkonomi

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav
Aalborg SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor
By Aalborg
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Cand.Merc i International Virksomhedsøkonomi
International Virksomhedsøkonomi har den overvejende vægt på de økonomiske aktiviteter som en virksomhed har på udenlandske markeder og derfor i lande med andre kulture end den danske. De fag og problemstillinger som er kerneelementet i uddannelsen er af international og global karakter. Det drejer sig om problemstillinger indenfor markedsføring, markedsanalyse, interkulturel ledelse, jura, virksomhedsstrategier og meget mere. Efter endt eksamen, er du godt rustet til at møde de udfordringer, der stilles til en international virksomhed. Der optages ifølge Aalborg Universitet 50 studerende på uddannelsen årligt, og heraf er halvdelen udlændinge. Det betyder at studiemiljøet er meget internationalt præget og derfor foregår undervisningen også på engelsk. 3 semester foregår i udlandet, enten ved et universitet eller i praktik i en virksomhed. Så hvis du går med overvejelser om at arbejde i en international-orienteret virksomhed, så er International Virksomhedsøkonomi en spændende og relevant kandidatuddannelse.